เสียงหยุด เส้นเสียง

(เปลี่ยนทางจาก เสียงกัก เส้นเสียง)

เสียงหยุด เส้นเสียง (อังกฤษ: glottal stop) หรือ เสียงระเบิด เส้นเสียง (glottal plosive) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาเยอรมัน, ภาษาอาหรับ, ภาษาพม่า, ภาษามลายู, ภาษาตากาล็อก, ภาษาตองงา, ภาษาฮาวาย เป็นต้น สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ʔ⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ ?

เสียงหยุด เส้นเสียง
ʔ
หมายเลขไอพีเอ113
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ʔ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0294
เอกซ์-แซมปา?
เคอร์เชินบอม?
ตัวอย่างเสียง

 

ในภาษาไทย เสียงหยุด เส้นเสียง จะสะกดด้วยตัวอักษร หรือปรากฏหลังสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกด