เปิดเมนูหลัก

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ เป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร และเป็นประธานกรรมการบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2499
พรรคการเมือง พลังธรรม

ประวัติแก้ไข

เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2499 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรหลายแห่ง เช่น เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยสแตรทีจิค แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)[1]

เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคพลังธรรม โดยได้รับเลือกตั้งในเขตเดียวกับพลตรีจำลอง ศรีเมือง และนายสุเทพ อัตถากร ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในรัฐบาลชวน หลีกภัย ปี พ.ศ. 2535[2] และเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา[3] ในสัดส่วนของพรรคพลังธรรม ซึ่งนายเรืองวิทย์ เป็นสมาชิกอยู่ด้วย[4] แต่ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่งหลังได้รับการแต่งตั้งด้วยระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือนเท่านั้น

อ้างอิงแก้ไข