เปิดเมนูหลัก

นายเรวุฒิ จินดาพล (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต 3 สมัย

เรวุฒิ จินดาพล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เสียชีวิต 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (46 ปี)
คู่สมรส สุรีย์พร จินดาพล

ประวัติแก้ไข

เรวุฒิ จินดาพล เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายอรัญ และ นางเบญญา จินดาพล มีพี่น้อง 7 คน[1] สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุรีย์พร มีธิดา 1 คน

เรวุฒิ จินดาพล เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ด้วยอายุ 46 ปี[2]

การทำงานแก้ไข

เรวุฒิ มีอาชีพคือเกษตรกร[3] จนเมื่อ พ.ศ. 2529 เรวุฒิ เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน ด้วยการเป็นผู้นำการคัดค้านการสร้างโรงงานแทนทาลัม[4] จนนำไปสู่เหตุการณ์จลาจลแทนทาลัม ในเดือนมิถุนายน และกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

งานการเมืองแก้ไข

เรวุฒิได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคพลังใหม่ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เรวุฒิ จินดาพล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดภูเก็ต สังกัดพรรคพลังใหม่
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดภูเก็ต สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดภูเก็ต สังกัดพรรคชาติไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. บทสรุปแทนทาลัม
  3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
  4. เหตุการณ์จลาจลแทนทาลัม