นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น

นครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล (ญี่ปุ่น: 政令指定都市; อังกฤษ: city designated by government ordinance) หรือ นครจัดตั้ง (ญี่ปุ่น: 指定都市; อังกฤษ: designated city) คือเมืองที่มีสถานะเป็น นคร (都市) ในประเทศญี่ปุ่น มีประชากรมากกว่า 5 แสนคน มีส่วนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพิจารณาได้ว่าเป็นนครที่มีขนาดใหญ่ของประเทศ

รายชื่อนครแก้ไข

 
แผนที่นครใหญ่ที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติของรัฐบาลญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน มีนครที่จัดตั้งขึ้นแล้ว 20 แห่ง เรียงตามปีที่ได้รับประกาศดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข