สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เป็ด (แก้ความกำกวม)

เป็ด เป็นสัตว์ปีกในวงศ์นกเป็ดน้ำ (Anatidae) ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ชมพู ม่วง ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ มีต้นตระกูลมาจากเป็ดแมลลาร์ด (Anas platyrhynchos) เป็ดเป็นนกน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าหงส์และห่าน และสามารถพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม

เป็ดมีแหล่งอาหารที่หลากหลาย เช่น หญ้า เมล็ดข้าว พืชน้ำ ปลา แมลง

การเลี้ยงเป็ดมี 2 ประเภท คือ การเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการเลี้ยงเป็ดสวยงาม การเลี้ยงเป็ดเพื่อใช้เป็นอาหาร (ทั้งเนื้อและไข่) ซึ่งมีเป็นอยู่ไม่กี่พันธุ์ อาหารที่ทำจากเป็ดเช่นเป็ดปักกิ่ง การเลี้ยงเป็ดเพื่อความสวยงามพบได้น้อย เนื่องจากราคาค่อนข้างแพง หายาก ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงพบได้ในสวนสัตว์ หรือได้รับเลี้ยงดูโดยคนมีฐานะ

สายพันธุ์เป็ดบ้านแก้ไข

ในปัจจุบันนั้น เป็ด ที่เลี้ยงโดยทั่วไปมีหลายสายพันธุ์ คือ

 • เป็ดไข่
  • เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์ (Khaki Campbell)
  • เป็ดพันธุ์อินเดียนรันเนอร์ (Indian Runner)
  • เป็ดพันธุ์พื้นเมือง เช่น เป็ดพันธุ์นครปฐม เป็ดพันธุ์กบินทร์บุรี เป็ดพันธุ์ปากน้ำ
  • เป็ดพันธุ์โซมาเลีย
 • เป็ดเนื้อ
  • เป็ดพันธุ์ปักกิ่ง (Pekin)
  • เป็ดพันธุ์มัสโกวี (เป็ดเทศ) (Muscovy)
  • เป็ดพันธุ์บาร์บารี (Barbary)
  • เป็ดพันธุ์ปั๊วฉ่าย
  • เป็ดพันธุ์อี้เหลียง (Yi-Liang)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข