เป็ด (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เป็ด สามารถหมายถึง

  • เป็ด สัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae (เป็ดน้ำ) ที่มีปากแบน ตีนแบน
  • ธัญญา โพธิ์วิจิตร (เป็ด เชิญยิ้ม) นักแสดงตลกผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้ม
  • เป็ดง่อย อาการเฉื่อยชา อันเนื่องมาจากการใกล้หมดวาระการทำงาน