เทียนมานียุต (มอญ: ဒိန်ၝိတ်ရတ်, พม่า: ဒိန်မဏိရွတ်) หรือใน ราชาธิราช เรียก อำมาตย์ทินมณิกรอด (/ทิน-มะ-นิก-รอด/)[1] อัครมหาเสนาบดีร่วมแห่งอาณาจักรหงสาวดี ระหว่างรัชสมัย พระเจ้าราชาธิราช (ค.ศ. 1384–1421) นอกจากนี้เขายังเป็นนายพลอาวุโสและเป็นเจ้าเมืองสำคัญอาทิ สิเรียม (คริสต์ทศวรรษ 1370–ค.ศ. 1408), พะสิม (ค.ศ. 1408–1415) และ ซิต้อง (ค.ศ. 1415–คริสต์ทศวรรษ 1420) ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขา ยัตซา หรือ สมิงพ่อเพชร เทียนมานียุตเป็นกำลังสำคัญในภารกิจการรวมแผ่นดินที่พูดภาษามอญในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1380 เช่นเดียวกับ สงครามสี่สิบปี ที่ต่อสู้กับอาณาจักรที่พูดภาษาพม่า อาณาจักรอังวะ

เทียนมานียุต
อัครมหาเสนาบดีร่วมแห่ง หงสาวดี
ดำรงตำแหน่ง
ค.ศ. 1388 – ค.ศ. 1421
กษัตริย์พระเจ้าราชาธิราช
ก่อนหน้าสมิงชีพราย
ถัดไป?
เจ้าเมือง ซิต้อง
ดำรงตำแหน่ง
ค.ศ. 1415 – คริสต์ทศวรรษ 1420
กษัตริย์พระเจ้าราชาธิราช
ก่อนหน้าสมิงชีพราย
ถัดไป?
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด?
อาณาจักรหงสาวดี
เสียชีวิต?
อาณาจักรหงสาวดี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้อาณาจักรหงสาวดี
สังกัดกองทัพหงสาวดี
ยศนายพล
หน่วยทหารบก
ทหารเรือ

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนวนนอนกินบ้านกินเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา