ยัตซา (พม่า: သမိန်ဗြာဇ္ဇ, ?–มีนาคม ค.ศ. 1413) หรือในราชาธิราชเรียก สมิงพ่อเพชร อัครมหาเสนาบดีร่วมแห่งหงสาวดีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพหงสาวดีจาก ค.ศ. 1388 ถึง 1413 ระหว่างรัชสมัย พระเจ้าราชาธิราช เขาเป็นเจ้าเมืองสำคัญที่ มย่องเมียะ (ค.ศ. 1390–1413) และ โดนวู่น (ค.ศ. 1388–1390) ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขา เทียนมานียุต และ สมิงนครอินทร์ ยัตซาเป็นส่วนสำคัญในภารกิจรวมแผ่นดินที่พูดภาษามอญในปลายคริสต์ทศวรรษ 1380 เช่นเดียวกับ สงครามสี่สิบปี การต่อสู้กับอาณาจักรที่พูดภาษาพม่า อาณาจักรอังวะ จนเขาถึงแก่กรรม

ยัตซา
သမိန်ဗြာဇ္ဇ
อัครมหาเสนาบดีร่วมแห่งหงสาวดี
ดำรงตำแหน่ง
ค.ศ. 1388 – ค.ศ. 1413
กษัตริย์พระเจ้าราชาธิราช
ก่อนหน้าสมิงชีพราย
ถัดไปเทียนมานียุต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด?
อาณาจักรเมาะตะมะ
เสียชีวิตป. มีนาคม ค.ศ. 1413
ใกล้ แปร
อาณาจักรอังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้อาณาจักรหงสาวดี
สังกัดกองทัพหงสาวดี
ยศผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ค.ศ. 1388–1413)
หน่วยทหารบก ทหารเรือ
สงคราม/การสู้รบสงครามสี่สิบปี