เทศบาลเมืองปากพนัง

เทศบาลเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นเทศบาลเมืองแห่งที่สองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากพนัง ในอำเภอปากพนัง ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและเครื่องเทศ ปัจจุบันเมืองปากพนังถือว่าเป็นเมืองท่าและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Mueang Pak Phanang
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองปากพนัง
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองสุขภาพดี ศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งลุ่มน้ำ ชุมชนพอเพียง
ทม.ปากพนังตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทม.ปากพนัง
ทม.ปากพนัง
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองปากพนัง
พิกัด: 8°21′04″N 100°12′07″E / 8.35109°N 100.20195°E / 8.35109; 100.20195
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอปากพนัง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีขวัญชัย รอดมณี
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.35 ตร.กม. (2.84 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด19,667 คน
 • ความหนาแน่น2,675.78 คน/ตร.กม. (6,930.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04801201
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เว็บไซต์www.pakphanangtown.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดการปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาล ร.ศ. 114 อำเภอปากพนัง มีชื่อว่า "อำเภอเบี้ยซัด" หมายความว่าที่ซึ่งคลื่นซัดเอาเปลือกหอย เบี้ยในสมัยโบราณใช้เงินตรา คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า มีความทนทานและสวยงาม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ผู้คนจึงนำไปใช้เป็นเงินตราได้มากขึ้น ที่เรียกว่า "ที่เบี้ยซัด" จึงเรียกตามนามมอำเภอว่า "อำเภอเบี้ยซัด" เมืองปากพนังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เพราะสภาพภูมิศาสตร์และท้องถิ่นอำเภอปากพนังเป็นจุดรวมอำเภอใกล้เคียงถือเป็นแหล่งรวมในการขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง มีเรือเดินทะเลรับ-ส่งคนโดยสารจากปากพนังไปต่างประเทศถึงรัฐตรังกานู เรือเดินทะเลค้าขายระหว่างปากพนังกับกรุงเทพฯ สินค้าจากอำเภอใกล้เคียงที่จะส่งไปต่างประเทศหรือกรุงเทพฯ จะต้องผ่านปากพนังทั้งสิ้น

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลเมืองปากพนังห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 ประมาณ 35 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้น-น้ำลง มีความลาดชันประมาณร้อยละ 0.2–0.5 และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50–80 เซนติเมตร มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่านใจกลางเทศบาลเมืองปากพนัง มีความกว้างของแม่น้ำประมาณ 500 เมตร ไหลสู่อ่าวไทยที่อ่าวปากพนัง

เทศบาลเมืองปากพนังมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับคลองบางศรีจันทร์ คลองบางฉนาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับคลองบางหญ้า คลองบางสมบูรณ์ เทศบาลตำบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ราบลุ่มชายทะเล คลองบางหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับคลองบางทวด ถนนไปบ้านบางลึก องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

ชุมชน แก้

เทศบาลเมืองปากพนัง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 22 ชุมชน แบ่งตามตำบลต่าง ๆ ดังนี้

 1. ตำบลปากพนัง จำนวน 12 ชุมชน
 2. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวน 3 ชุมชน
 3. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก จำนวน 4 ชุมชน
 4. ตำบลบางพระ จำนวน 2 ชุมชน
 5. ตำบลหูล่อง จำนวน 1 ชุมชน

รายชื่อชุมชนทั้ง 22 ชุมชน มีดังนี้

 • ชุมชนรัตนาราม
 • ชุมชนต้นหาด
 • ชุมชนบางฉนาก
 • ชุมชนสนามกีฬา
 • ชุมชนประชาวัฒนา
 • ชุมชนชายน้ำ
 • ชุมชนตลาด
 • ชุมชนเสาธงทอง
 • ชุมชนพรหมมานนท์
 • ชุมชนเขมวงศาราม
 • ชุมชนไผ่หั่ว
 • ชุมชนรามประดิษฐ์
 • ชุมชนแพรกจูด
 • ชุมชนสะพานใหม่
 • ชุมชนบ้านล่าง
 • ชุมชนสระแก้ว
 • ชุมชนสินสืบสุข
 • ชุมชนคงคาสวัสดิ์
 • ชุมชนนาควารี
 • ชุมชนวารีสวัสดิ์
 • ชุมชนหูล่อง
 • ชุมชนศรีสมบูรณ์

สถานศึกษา แก้

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนังฝั่งตะวันตก
 • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
 • โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
 • โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี
 • โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
 • โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
 • โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนวัดรัตนาราม
 • โรงเรียนวัดบางฉนาก
 • โรงเรียนบ้านหอยราก
 • โรงเรียนปากพนัง
 • โรงเรียนสตรีปากพนัง
สังกัดอื่นๆ
 • โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์
 • โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา
 • โรงเรียนแพทยกิจพิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลพรธิรา
 • โรงเรียนหลวงครูวิทยา
 • โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลกานต์สินี
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
 • กศน.อำเภอปากพนัง

ศาสนสถาน แก้

วัด แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง มีทั้งหมด 10 วัด คือ

 • วัดรามประดิษฐ์
 • วัดนาควารี (หูล่อง)
 • วัดคงคาสวัสดิ์
 • วัดศรีสมบูรณ์
 • วัดรัตนาราม
 • วัดนันทาราม
 • วัดบางฉนาก
 • วัดเสาธงทอง
 • วัดเขมวงศาราม
 • วัดสระแก้ว

มัสยิด แก้

 • มัสยิดดารุลนามีน (บ้านต้นหาด)
 • มัสยิดบัดดารุลมุอมินีน (บ้านท้องโกงกาง)

สถานที่สำคัญ แก้

 • สถานีตำรวจภูธรปากพนัง
 • เรือนจำอำเภอปากพนัง
 • ศาลจังหวัดปากพนัง (ศาลจังหวัดประจำอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย)

อ้างอิง แก้

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2561 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากพนัง". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้