เทศบาลตำบลบางพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เทศบาลตำบลในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางพระ ตำบลบางพระ มีเนื้อที่ประมาณ 14.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากพนัง และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลบางพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ตรา
คำขวัญ: โรงสีไฟโบราณ ถิ่นฐานกุ้งกุลาดำ
งามล้ำน้ำใจ แม่น้ำสวยสดใส
ยิ่งใหญ่โครงการพระราชดำริ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวานิช นาคมาศ
พื้นที่
 • ทั้งหมด14.60 ตร.กม. (5.64 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,491 คน
 • ความหนาแน่น307.53 คน/ตร.กม. (796.5 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ
ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์0-7551-7957
เว็บไซต์http://www.bangpra.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลบางพระในสมัยก่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ที่พระได้ไปตั้งกรดจำพรรษาเป็นประจำทุกปีหลายรูปชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า"ตำบลบางพระ" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดตั้งจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 14.6 ตารางกิโลเมตร จำนวน 4 หมู่บ้าน ประชากร 4,452 คน โดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลบางพระ จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ภูมิศาสตร์แก้ไข

เทศบาลตำบลบางพระ ตั้งอยู่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากพนัง และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศแก้ไข

สภาพทั่วไปของตำบลส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำนากุ้ง ทำการประมง

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลบางพระแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. บ้านบางวัง
 2. บ้านบางกรูด
 3. บ้านมะขามเทศ
 4. บ้านบางพระ

วัดแก้ไข

 • วัดกาญจนาราม
 • สำนักสงฆ์ปลายบางนาว

สถานศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกรูด
 • โรงเรียนวัดกาญจนาราม

สาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนาว

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • วัดกาญจนาราม
 • สำนักสงฆ์ปลายบางนาว
 • โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ้างอิงแก้ไข