เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลของตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีเพียง 12 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลให้ความดูแล 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
ตรา
คำขวัญ: 
เกษตรดี กีฬาเด่น เน้นพัฒนา ประชาอยู่สุข
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพงศ์ศักดิ์ ศิริ
พื้นที่
 • ทั้งหมด58 ตร.กม. (22 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด7,655 คน
 • ความหนาแน่น131.9 คน/ตร.กม. (342 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์(053)-848601
โทรสาร_
เว็บไซต์http://www.jdmaekrua.go.th/ http://www.jdmaekrua.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นที่ราบเชิงเขา แบ่งเป็น พื้นที่ สามารถใช้เพาะปลูกทำการเกษตรกรรมได้ และมีพื้นที่ป่าสงวนซึ่งยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ก่อนนั้นสำนักงานที่ทำการเทศบาล ตั้งอยู่ติดถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ประมาณหลักกิโลเมตร ที่ 19 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ต่อมาไม่นาน ปีงบประมาณ พ.ศ .2551 ได้ก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ที่หลักกิโลเมตรที่ 22 มีบริเวณพื้นที่ประมาณ 14 ไร่

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลเจดีย์แม่ครัวมีลักษณะพื้นที่ในเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน พื้นที่ของตำบลมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบและมีคลองซอยระบบคลองชลประทาน สำหรับนำน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

จำนวนหมู่บ้านแก้ไข

มีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านแม่แฝก 8. บ้านห้วยบงใน
2. บ้านสบแฝก 9. บ้านกลางพัฒนา
3. บ้านเจดีย์แม่ครัว 10. บ้านแพะแม่แฝกใหม่
4. บ้านขัวมุง 11. บ้านเจดีย์พัฒนา
5. บ้านห้วยบง 12. บ้านป่าป๋อ
6. บ้านแพะเจดีย์ 13. บ้านพระธาตุเจดีย์
7. บ้านวังขุมเงิน 14. บ้านเจดีย์เจริญ

อ้างอิงแก้ไข