เทศบาลตำบลเขาย้อย

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเขาย้อย เป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลเขาย้อย
ทต.เขาย้อยตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
ทต.เขาย้อย
ทต.เขาย้อย
พิกัด: 13°14′25″N 99°49′31″E / 13.24028°N 99.82528°E / 13.24028; 99.82528
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเขาย้อย
รหัส อปท.05760201
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์0 3256 2061-2
โทรสาร0 3256 2061
เว็บไซต์www.khao-yoi-minicip.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ปี พุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2499 [1] ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเขาย้อย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเขาย้อย [2]

สภาพทั่วไปของพื้นที่

แก้

ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี 22 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษม 137 กิโลเมตร และตามถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี–ปากท่อ) 97 กิโลเมตร มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,000 ไร่

ประชากร

แก้

สถานที่สำคัญ

แก้
 • ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย
 • โรงพยาบาลเขาย้อย
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย
 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาย้อย

ศาสนสถาน

แก้
 • วัดเขาย้อย ตำบลเขาย้อย
 • วัดท้ายตลาด ตำบลเขาย้อย
 • วัดพระธาตุศิริชัย ตำบลเขาย้อย
 • วัดยาง ตำบลเขาย้อย
 • วัดห้วยหลวง ตำบลเขาย้อย
 • วัดดอนทราย ตำบลทับคาง
 • วัดเทพประชุมนิมิตร ตำบลทับคาง
 • วัดกุฎิ ตำบลบางเค็ม
 • วัดบ้านกล้วย ตำบลบางเค็ม
 • วัดโพธิ์งาม ตำบลบางเค็ม
 • วัดสระพัง ตำบลสระพัง
 • วัดหนองส้ม ตำบลสระพัง

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอน 75ง ลงประกาศวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499 หน้าที่ 61 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/075/61.PDF
 2. [พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน]