เทศบาลตำบลปากปวน

เทศบาลตำบลในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเทศไทย

เทศบาลตำบลปากปวน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปากปวนทั้งตำบล ตำบลในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข

เทศบาลตำบลปากปวน
คำขวัญ: 
ปากปวนถิ่นคนสวย รวยวัฒนธรรม นำประชาธิปไตย พริกเสริมรายได้ดี 100 ปี สวนรุกขชาติ เมืองนักปราชญ์เสียงดนตรี
ประเทศ ไทย
จังหวัดเลย
อำเภอวังสะพุง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนิยม ดวงศรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด44 ตร.กม. (17 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด8,038 คน
 • ความหนาแน่น180 คน/ตร.กม. (470 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05420909
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์042-850599
โทรสาร042-811131
เว็บไซต์www.pakpuan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ตำบลปากปวน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน[1]เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง และจัดตั้งเทศบาลตำบลปากปวนจนถึงปัจจุบัน

เขตการปกครองแก้ไข

ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากปวน มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่

 • บ้านปากปวน หมู่ที่ 1
 • บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2
 • บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3
 • บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ 4
 • บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5
 • บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6
 • บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 7
 • บ้านปากปวน หมู่ที่ 8
 • บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9
 • บ้านปากปวน หมู่ที่ 10
 • บ้านปากปวน หมู่ที่ 11
 • บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • เทศบาลตำบลปากปวน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
 • วัด 10 แห่ง
 • สวนรุกขชาติ 100 ปี
 • โรงเรียนบ้านปากปวน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข