เทศบาลของประเทศญี่ปุ่น

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลของญี่ปุ่น)

เทศบาลของประเทศญี่ปุ่น เป็นระดับเขตการปกครองรองจากระดับจังหวัด ประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 47 จังหวัด แต่ละจังหวัดประกอบด้วยเทศบาลจำนวนมาก ทั้งประเทศมีเทศบาลรวม 1,719 แห่ง (ข้อมูลเดือนมกราคม ค.ศ. 2013)[1] เทศบาลมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ นคร เมือง หมู่บ้าน และเขตพิเศษของโตเกียว ในภาษาญี่ปุ่น เรียกระบบนี้ว่า ชิกุโจซง (ญี่ปุ่น: 市区町村โรมาจิshikuchōson) โดยที่คันจิแต่ละตัวแทนเทศบาลแต่ละประเภท นครจัดตั้งบางแห่งมีเขตการปกครองย่อยลงไปอีก เรียกว่า เขต แต่ไม่เหมือนกับเขตพิเศษของโตเกียว เนื่องจากเขตเหล่านั้นไม่ใช่เทศบาล

แผนที่แสดงเทศบาลทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น (รวมพื้นที่พิพาท)

สถานะ แก้

สถานะของเทศบาล ถ้าเป็นหมู่บ้าน เมือง หรือนคร จะได้รับการจัดตั้งโดยจังหวัด โดยทั่วไป หมู่บ้านหรือเมืองสามารถเลื่อนสถานะเป็นนครได้เมื่อมีประชากรมากกว่าห้าหมื่นคน และนครก็สามารถลดสถานะเป็นเมืองหรือหมู่บ้านได้เมื่อมีประชากรลดลงน้อยกว่าห้าหมื่นคน (แต่ไม่จำเป็น) นครที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อูตาชิไน จังหวัดฮกไกโด มีประชากรเพียงสามพันกว่าคน ในขณะที่เมืองที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันอย่าง โอโตฟูเกะ มีประชากรกว่าสี่หมื่นคน และหมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ คือ โยมิตัน มีประชากร 40,517 คน

โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มีสถานะเป็นนคร มหานครโตเกียวประกอบด้วย 23 เขตพิเศษ นอกจากเขตพิเศษแล้ว ยังมีนคร เมือง และหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งในแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะห่างไกล โดยนิตินัยแล้ว เขตพิเศษของโตเกียวแต่ละเขตมีสถานะเทียบเท่านคร แม้ว่าบางครั้งเขตพิเศษทั้ง 23 แห่งจะถือว่าเป็นนครเดียวกันในทางพฤตินัยก็ตาม

ตัวอย่าง แก้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของนครในประเทศญี่ปุ่น

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้