รายชื่อหมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หมู่บ้าน (ญี่ปุ่น: โรมาจิmura)[ก] เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น

หมู่บ้านเป็นหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นเช่นเดียวกับจังหวัด (ญี่ปุ่น: โรมาจิken) นคร (ญี่ปุ่น: โรมาจิshi) และเมือง (ญี่ปุ่น: โรมาจิchōทับศัพท์: บางครั้งเรียก machi) ในทางภูมิศาสตร์ ขอบเขตของหมู่บ้านจะอยู่ภายในจังหวัด

อาณาเขตของหมู่บ้านมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่แท้จริงของหมู่บ้าน หมู่บ้านเป็นหน่วยย่อยของอำเภอ (ญี่ปุ่น: โรมาจิgun) ซึ่งอำเภอจะแบ่งออกเป็น เมือง และหมู่บ้าน โดยจะครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอ และไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน

เนื่องด้วยการควบรวมและการยกฐานะของเทศบาล ทำให้หมู่บ้านในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนลดลง

ปัจจุบัน จังหวัดที่ไม่มีหมู่บ้านแล้วมีจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโทจิงิ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006), จังหวัดฟูกูอิ (ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2006), จังหวัดอิชิกาวะ (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2005), จังหวัดชิซูโอกะ (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2005), จังหวัดเฮียวโงะ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 1999), จังหวัดมิเอะ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2005), จังหวัดชิงะ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2005), จังหวัดฮิโรชิมะ (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2004), จังหวัดยามางูจิ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006), จังหวัดเอฮิเมะ (ตั้งแต่ 16 มกราคม 2005), จังหวัดคางาวะ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 1999), จังหวัดนางาซากิ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2005), จังหวัดซางะ (ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2006)

หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่พิพาททางตอนเหนือจำนวน 6 แห่ง จะไม่รวมอยู่ในรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อหมู่บ้าน

แก้
หมู่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น จังหวัด อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.)
ชินชินตสึ 新篠津村 ฮกไกโด อิชิการิ 78.04
ชิมามากิ 島牧村 ชิมามากิ 437.18
มักการิ 真狩村 อาบูตะ 114.25
รูซุตสึ 留寿都村 119.84
โทมาริ 泊村 ฟูรูอุ 82.28
คาโมเอะไน 神恵内村 147.80
อากาอิงาวะ 赤井川村 โยอิจิ 280.09
ชิมูกัปปุ 占冠村 ยูฟุตสึ 571.41
โอโตอิเน็ปปุ 音威子府村 นากางาวะ (เทชิโอะ) 275.63
โชซัมเบ็ตสึ 初山別村 โทมามาเอะ 279.51
ซารูฟุตสึ 猿払村 โซยะ 589.97
นิชิโอกปเปะ 西興部村 มมเบ็ตสึ 308.08
นากาซัตสึไน 中札内村 คาไซ 292.58
ซาราเบ็ตสึ 更別村 176.90
สึรูอิ 鶴居村 อากัง 571.80
โยโมงิตะ 蓬田村 อาโอโมริ ฮิงาชิตสึงารุ 80.65
นิชิเมยะ 西目屋村 นากัตสึงารุ 246.02
อินากาดาเตะ 田舎館村 มินามิตสึงารุ 22.35
รกกาโชะ 六ヶ所村 คามิกิตะ 252.68
ฮิงาชิโดริ 東通村 ชิโมกิตะ 295.27
คาซามาอูระ 風間浦村 69.55
ซาอิ 佐井村 135.04
ชิงโง 新郷村 ซันโนเฮะ 150.77
ทาโนฮาตะ 田野畑村 อิวาเตะ ชิโมเฮอิ 156.19
ฟูได 普代村 69.66
โนดะ 野田村 คูโนเฮะ 80.80
คูโนเฮะ 九戸村 134.02
โอฮิระ 大衡村 มิยางิ คูโรกาวะ 60.32
คามิโกอานิ 上小阿仁村 อากิตะ คิตาอากิตะ 256.72
โองาตะ 大潟村 มินามิอากิตะ 170.11
ฮิงาชินารูเซะ 東成瀬村 โองาจิ 203.69
โอกูระ 大蔵村 ยามางาตะ โมงามิ 211.63
ซาเกงาวะ 鮭川村 122.14
โทซาวะ 戸沢村 261.31
โอตามะ 大玉村 ฟูกูชิมะ อาดาจิ 79.44
เท็งเอ 天栄村 อิวาเซะ 225.52
ฮิโนเอมาตะ 檜枝岐村 มินามิไอซุ 390.46
คิตาชิโอบาระ 北塩原村 ยามะ 234.08
ยูงาวะ 湯川村 คาวานูมะ 16.37
โชวะ 昭和村 โอนูมะ 209.46
นิชิโง 西郷村 นิชิชิรากาวะ 192.06
อิซูมิซากิ 泉崎村 35.43
นากาจิมะ 中島村 18.92
ซาเมงาวะ 鮫川村 ฮิงาชิชิรากาวะ 131.34
ทามากาวะ 玉川村 อิชิกาวะ 46.67
ฮิราตะ 平田村 93.42
คาวาอูจิ 川内村 ฟูตาบะ 197.35
คัตสึราโอะ 葛尾村 84.37
อีตาเตะ 飯舘村 โซมะ 230.13
โทไก 東海村 อิบารากิ นากะ 37.98
มิโฮะ 美浦村 อินาชิกิ 66.61
ชินโต 榛東村 กุมมะ คิตางุมมะ 27.92
อูเอโนะ 上野村 ทาโนะ 181.85
นัมโมกุ 南牧村 คันระ 118.83
สึมาโงอิ 嬬恋村 อางัตสึมะ 337.58
ทากายามะ 高山村 64.18
คาตาชินะ 片品村 โทเนะ 391.76
คาวาบะ 川場村 85.25
โชวะ 昭和村 64.14
ฮิงาชิจิจิบุ 東秩父村 ไซตามะ ชิจิบุ 37.06
โชเซ 長生村 ชิบะ โชเซ 28.29
ฮิโนฮาระ 檜原村 โตเกียว นิชิตามะ 105.41
โทชิมะ 利島村 (โอชิมะ) 4.12
นีจิมะ 新島村 27.52
โคซูชิมะ 神津島村 18.58
มิยาเกะ 三宅村 (มิยาเกะ) 55.27
มิกูราจิมะ 御蔵島村 20.54
อาโองาชิมะ 青ヶ島村 (ฮาจิโจ) 5.96
โองาซาวาระ 小笠原村 (โองาซาวาระ) 104.35
คิโยกาวะ 清川村 คานางาวะ ไอโก 71.24
ยาฮิโกะ 弥彦村 นีงาตะ นิชิกัมบาระ 25.17
คาริวะ 刈羽村 คาริวะ 26.27
เซกิกาวะ 関川村 อิวาฟูเนะ 299.61
อาวาชิมาอูระ 粟島浦村 9.78
ฟูนาฮาชิ 舟橋村 โทยามะ นากานีกาวะ 3.47
โดชิ 道志村 ยามานาชิ มินามิตสึรุ 79.68
โอชิโนะ 忍野村 25.05
ยามานากาโกะ 山中湖村 53.05
นารูซาวะ 鳴沢村 89.58
โคซูเงะ 小菅村 คิตัตสึรุ 52.78
ทาบายามะ 丹波山村 101.30
คาวากามิ 川上村 นางาโนะ มินามิซากุ 209.61
มินามิมากิ 南牧村 133.09
มินามิไอกิ 南相木村 66.05
คิตาไอกิ 北相木村 56.32
อาโอกิ 青木村 ชีซางาตะ 57.10
ฮาระ 原村 ซูวะ 43.26
มินามิมิโนวะ 南箕輪村 คามิอินะ 40.99
นากางาวะ 中川村 77.05
มิยาดะ 宮田村 54.50
อาจิ 阿智村 ชิโมอินะ 214.43
ฮิรายะ 平谷村 77.37
เนบะ 根羽村 89.97
ชิโมโจ 下條村 38.12
อูรูงิ 売木村 43.43
เท็นรีว 天龍村 109.44
ยาซูโอกะ 泰阜村 64.59
ทากางิ 喬木村 66.61
โทโยโอกะ 豊丘村 76.79
โอชิกะ 大鹿村 248.28
คิโซะ 木祖村 คิโซะ 140.50
โอตากิ 王滝村 310.82
โอกูวะ 大桑村 234.47
โอมิ 麻績村 ฮิงาชิจิกูมะ 34.38
อิกูซากะ 生坂村 39.05
ยามางาตะ 山形村 24.98
อาซาฮิ 朝日村 70.62
ชิกูโฮกุ 筑北村 99.47
มัตสึกาวะ 松川村 คิตาอาซูมิ 47.07
ฮากูบะ 白馬村 189.36
โอตาริ 小谷村 267.91
ทากายามะ 高山村 คามิตากาอิ 98.56
คิจิมาไดระ 木島平村 ชิโมตากาอิ 99.32
โนซาวาอนเซ็ง 野沢温泉村 57.96
โองาวะ 小川村 คามิมิโนจิ 58.11
ซากาเอะ 栄村 ชิโมมิโนจิ 271.66
ฮิงาชิชิรากาวะ 東白川村 กิฟุ คาโมะ 87.09
ชิรากาวะ 白川村 โอโนะ 356.64
โทบิชิมะ 飛島村 ไอจิ อามะ 22.42
โทโยเนะ 豊根村 คิตาชิตาระ 155.88
มินามิยามาชิโระ 南山城村 เกียวโต โซรากุ 64.11
ชิฮายาอากาซากะ 千早赤阪村 โอซากะ มินามิกาวาจิ 37.30
ยามาโซเอะ 山添村 นาระ ยามาเบะ 66.52
โซนิ 曽爾村 อูดะ 47.76
มิตสึเอะ 御杖村 79.58
อาซูกะ 明日香村 ทากาอิจิ 24.10
คูโรตากิ 黒滝村 โยชิโนะ 47.70
เท็งกาวะ 天川村 175.66
โนเซงาวะ 野迫川村 154.90
ทตสึกาวะ 十津川村 672.38
ชิโมกิตายามะ 下北山村 133.39
คามิกิตายามะ 上北山村 274.22
คาวากามิ 川上村 269.26
ฮิงาชิโยชิโนะ 東吉野村 131.65
คิตายามะ 北山村 วากายามะ ฮิงาชิมูโระ 48.20
ฮิเอซุ 日吉津村 ทตโตริ ไซฮากุ 4.20
ชิบุ 知夫村 ชิมาเนะ โอกิ 13.70
ชินโจ 新庄村 โอกายามะ มานิวะ 67.11
นิชิอาวากูระ 西粟倉村 ไอดะ 57.97
ซานาโงจิ 佐那河内村 โทกูชิมะ เมียวโด 42.28
คิตางาวะ 北川村 โคจิ อากิ 196.73
อูมาจิ 馬路村 165.48
เกเซ 芸西村 39.60
โอกาวะ 大川村 โทซะ 95.27
ฮิดากะ 日高村 ทากาโอกะ 44.85
มิฮาระ 三原村 ฮาตะ 85.37
โทโฮ 東峰村 ฟูกูโอกะ อาซากูระ 51.97
อากะ 赤村 ทางาวะ 31.98
อูบูยามะ 産山村 คูมาโมโตะ อาโซะ 60.81
นิชิฮาระ 西原村 77.22
มินามิอาโซะ 南阿蘇村 137.32
มิซูกามิ 水上村 คูมะ 190.96
ซางาระ 相良村 94.54
อิตสึกิ 五木村 252.92
ยามาเอะ 山江村 121.19
คูมะ 球磨村 207.58
ฮิเมชิมะ 姫島村 โออิตะ ฮิงาชิกูนิซากิ 6.98
นิชิเมระ 西米良村 มิยาซากิ โคยุ 271.51
โมรตสึกะ 諸塚村 ฮิงาชิอูซูกิ 187.56
ชีบะ 椎葉村 537.29
มิชิมะ 三島村 คาโงชิมะ คาโงชิมะ 31.40
โทชิมะ 十島村 101.14
ยามาโตะ 大和村 โอชิมะ 88.26
อูเก็ง 宇検村 103.07
คูนิงามิ 国頭村 โอกินาวะ คูนิงามิ 194.80
โองิมิ 大宜味村 63.55
ฮิงาชิ 東村 81.88
นากิจิง 今帰仁村 39.93
อนนะ 恩納村 50.82
กิโนซะ 宜野座村 31.30
อิเอะ 伊江村 22.78
โยมิตัง 読谷村 นากางามิ 35.28
คิตานากางูซูกุ 北中城村 11.54
นากางูซูกุ 中城村 15.53
โทกาชิกิ 渡嘉敷村 ชิมาจิริ 19.23
ซามามิ 座間味村 16.74
อางูนิ 粟国村 7.65
โทนากิ 渡名喜村 3.87
มินามิไดโต 南大東村 30.53
คิตาไดโต 北大東村 13.09
อิเฮยะ 伊平屋村 21.82
อิเซนะ 伊是名村 15.42
ทารามะ 多良間村 มิยาโกะ 21.99

หมายเหตุ

แก้
  1. ตัวอักษร 村 หากเป็นคำโดดจะอ่านแบบญี่ปุ่นว่า มูระ หากเป็นคำประสมจะอ่านแบบจีนว่า ซง ตัวอย่างเช่นในคำประสม ชิโจซง (ญี่ปุ่น: 市町村โรมาจิshichōson) ซึ่งหมายถึง "นครเมืองหมู่บ้าน" หรือ "เทศบาล" และ ซนโจ (ญี่ปุ่น: 村長โรมาจิsonchō) ซึ่งหมายถึง "นายกเทศมนตรีหมู่บ้าน" หรือ "ผู้ใหญ่บ้าน" หากเป็นคำต่อท้ายชื่อหมู่บ้าน จะสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบคือ -มูระ หรือ -ซง โดย -ซง จะพบมากในหมู่บ้านในจังหวัดโอกินาวะ

ดูเพิ่ม

แก้