เทคตัม (อังกฤษ: Tectum) มาจากภาษาละตินแปลว่า "หลังคา" เป็นส่วนของสมอง บริเวณด้านหลังของสมองส่วนกลาง (mesencephalon หรือ midbrain) ทำหน้าที่เกี่ยวกับรีเฟล็กซ์การได้ยินและรีเฟล็กซ์การมองเห็น

เทคตัม หรือ เทคตัมของสมองส่วนกลาง
(Midbrain Tectum)
โครงสร้างชั้นลึกของก้านสมอง มุมมองทางด้านข้าง
รายละเอียด
ส่วนหนึ่งของสมองส่วนกลาง
ตัวระบุ
ภาษาละตินt. mesencephali
MeSHD003336
นิวโรเนมส์465
นิวโรเล็กซ์ IDbirnlex_1032
TA98A14.1.06.601
A14.1.06.011
TA25911
THH3.11.03.3.01001
TETerminologia Embryologica {{{2}}}.html EE5.14.3.3.1.4.1 .{{{2}}}{{{3}}}
FMA83902
ศัพท์ทางกายวิภาคของประสาทกายวิภาคศาสตร์

ส่วนของเทคตัมเจริญมาจาก alar plate ของนิวรัล ทูบ (neural tube) ในระยะเอ็มบริโอ ในผู้ใหญ่จะเหลืออยู่ในสมองส่วนกลางเป็นอินฟีเรียร์ คอลลิคูลัส (inferior colliculus) และซุพีเรียร์ คอลลิคูลัส (superior colliculus)

คอลลิคูลัส แก้

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าในผู้ใหญ่เทคตัมจะเหลือเป็นอินฟีเรียร์ คอลลิคูลัสและซุพีเรียร์ คอลลิคูลัส

คอลลิคูไลทั้งสองมีการส่งใยประสาทไปยัง paramedian pontine reticular formation และไขสันหลัง และยังเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้เร็วกว่าการตอบสนองของซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ คอลลิคูไลทั้งหมดเรียกรวมกันว่า คอร์พอรา ควอไดรเจมินา (corpora quadrigemina)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้