นิวโรเล็กซ์ (อังกฤษ: NeuroLex) เป็นพจนานุกรมพลวัตของข้อคิดต่าง ๆ ทางประสาทวิทยาศาสตร์[1] อยู่ในรูปแบบของ semantic wiki (วิกิแบบกำหนดความหมาย) โดยใช้ระบบของ Semantic MediaWiki เป็นโปรเจ็กต์สนับสนุนโดย Neuroscience Information Framework (ตัวย่อ NIF แปลว่า โครงข่ายข้อมูลประสาทวิทยาศาสตร์)

นิวโรเล็กซ์
เนื้อหา
คำพรรณนาพจนานุกรม/ปทานุกรมพลวัตของศัพท์ภาษาอังกฤษทางประสาทวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของวิกิแบบกำหนดความหมาย (semantic wiki)
ประเภทข้อมูลประสาทวิทยาศาสตร์
ติดต่อ
ผู้แต่งแมรีแอนน์ มาร์โทน, สตีเฟน ลาร์สัน, และคณะ
การเข้าถึง
เว็บไซท์http://neurolex.org/wiki/
เครื่องมือ
รายละเอียดอื่นๆ
ลิขสิทธิ์
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 Unported

จุดมุ่งหมาย แก้

จุดมุ่งหมายของนิวโรเล็กซ์ก็คือเพื่อช่วยนักประสาทวิทยาศาสตร์ในการตีพิมพ์ข้อมูลงานวิจัยของตน (http://neurolex.org/wiki/Category:Dataobject) เพื่อให้ระบบสารสนเทศเช่น NIF สามารถสืบหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และสร้างแบบแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายไปในระบบต่าง ๆ ในประสาทวิทยาศาสตร์ ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการรวบรวบข้อมูล ก็คือการใช้ศัพท์ (terminology) ที่ไม่เหมือนกันในฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (http://neurolex.org/wiki/Category:Structured_knowledge_resource) เช่นในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ (http://neurolex.org/wiki/Category:Literature corpus) ดังนั้น ถ้าฐานข้อมูลต่าง ๆ ใช้ศัพท์เดียวกันแต่มีความหมายต่าง ๆ กัน ก็จะไม่สามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูล 3 ฐานมีข้อมูลเกี่ยวกับยีนที่มีการแสดงออกในเปลือกสมอง (http://neurolex.org/wiki/Category:Cerebral cortex) แต่กลับใช้คำว่าเปลือกสมอง (cerebral cortex) โดยมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน เราก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลจาก 3 ฐานข้อมูลนั้นได้อย่างง่าย ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. ความเบื้องต้นของบทความนี้ดัดแปลงมาจากข้อความของโปรเจ็กต์นิวโรเล็กซ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์