รีเฟล็กซ์ หรือ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (อังกฤษ: Reflex) เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยนอกการควบคุมของจิตใจ (involuntary) ที่เกิดขึ้นอย่างแทบฉับพลันทันที (instantaneous) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น (stimulus)[1] โดยปกติและเมื่อหมายถึงรีเฟล็กซ์ของมนุษย์แล้ว รีเฟล็กซ์จะเกิดผ่านระบบการนำกระแสประสาทที่เรียกว่า วงรีเฟล็กซ์ (reflex arc) ซึ่งเมื่อกล่าวถึงสัตว์ประเภทอื่นๆ คำว่ารีเฟล็กซ์อาจมีรายละเอียดของความหมายที่แตกต่างกันออกไปได้.

เวลาตอบโต้

แก้

เวลาตอบโต้ (reaction time หรือ latency) คือช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มรับสัญญาณความรู้สึกจากสิ่งกระตุ้น จนร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น

เวลาของปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นสามารถมองเห็นได้ มักอยู่ในช่วงเวลา 150 ถึง 300 มิลลิวินาที (millisecond)[2]

รีเฟล็กซ์ในมนุษย์

แก้

รีเฟล็กซ์ทั่วไป

แก้

รีเฟล็กซ์ทั่วไป (Typical Reflex) คือ รีเฟล็กซ์ที่มีรูปแบบโดยทั่วไป คือ วงจรเซลล์ประสาทที่รับรู้และทำให้เกิดรีเฟล็กซ์ ได้แก่

 • เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)
 • เซลล์ประสาทที่สื่อสารภายในระบบประสาทส่วนกลาง (interneuron)
 • เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron)

รีเฟล็กซ์เอ็นลึก

แก้

รีเฟล็กซ์เอ็นลึก (deep tendon reflexes) เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนรยางค์ โดยปกติหากร่างกายมนุษย์มีรีเฟล็กซ์ที่ลดลง มักหมายถึงร่างกายมีความผิดปกติในระบบประสาทส่วนรยางค์ แต่หากมีรีเฟล็กซ์มากเกินไป มักหมายความว่าระบบประสาทส่วนกลางอาจมีความผิดปกติได้

รีเฟล็กซ์ที่มักพบเฉพาะในทารก

แก้
 
Grasp reflex

เด็กแรกเกิดจะมีรีเฟล็กซ์บางอย่างที่มักไม่พบในผู้ใหญ่ เรียกว่า รีเฟล็กซ์ดั้งเดิม (primitive reflexes) [3] เช่น

 • อะซิมเมทริเคิล โทนิค เน็ค รีเฟล็กซ์ (Asymmetrical tonic neck reflex ย่อว่า ATNR)
 • แกรสป รีเฟล็กซ์ (Grasp reflex)
 • แฮนด์ทูเมาธ์ รีเฟล็กซ์ (Hand-to-mouth reflex)
 • มอโร รีเฟล็กซ์ หรือสตาเติล รีเฟล็กซ์ (Moro reflex หรือ the startle reflex)
 • การดูด (Sucking)
 • ซิมเมทริเคิล โทนิค เน็ค รีเฟล็กซ์ (Symmetrical tonic neck reflex ย่อว่า STNR)
 • โทนิค แลบีริงธีน รีเฟล็กซ์ (Tonic labyrinthine reflex ย่อว่า TLR)

การวัดระดับรีเฟล็กซ์

แก้

มักเป็นระบบที่ให้คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4:[4]

เกรด ความหมาย
0 ไม่มี (Absent)
1+ หรือ + น้อยไป (Hypoactive)
2+ หรือ ++ ปกติ (Normal)
3+ หรือ +++ มากไปแต่ไม่มีโคลนัส (Hyperactive without clonus)
4+ หรือ ++++ มากไปและมีโคลนัส (Hyperactive with clonus)
 • ทั้งนี้ โคลนัส คือ อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนอกเหนืออำนาจจิตใจเมื่อมีการยืดตัวของกล้ามเนื้ออย่างทันที

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Purves (2004). Neuroscience: Third Edition. Massachusetts, Sinauer Associates, Inc.
 2. "Human Benchmark: Reaction Time Statistics". สืบค้นเมื่อ 2007-10-11.
 3. Neurologic Exam
 4. University of Florida > Neurologic Examination เก็บถาวร 2009-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on May 9, 2009