เติ้ง ซุย (鄧綏; ค.ศ. 81–121) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีเหอซี (和熹皇后) เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีองค์ที่สองของจักรพรรดิฮั่นเหอ (漢和帝) และต่อมาเป็นพระพันปีสำเร็จราชการแทนโอรสของตน คือ จักรพรรดิฮั่นชาง (漢殤帝) รวมถึงหลานของตน คือ จักรพรรดิฮั่นอัน (漢安帝) ในช่วง ค.ศ. 106–121 ในช่วงที่พระนางสำเร็จราชการนั้น เกิดภัยธรรมชาติและสงครามกับกลุ่ม ซฺยงหนู (匈奴) และเชียง (羌) แต่พระนางสามารถรับมือได้โดยเรียบร้อย พระนางยังเป็นที่ยกย่องด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงถือกันว่า พระนางเป็นผู้ปกครองที่ปรีชาสามารถ และอาจเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพคนสุดท้ายในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เพราะผู้ปกครองนับแต่นั้นมาก็ไร้ความสามารถกันโดยมาก

เติ้ง ซุย
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ดำรงพระยศค.ศ. 102–106
ก่อนหน้าจักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ)
ถัดไปหยัน จี
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นเหอ
พระราชบุตรไม่มี
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
พระบิดาเติ้ง ซฺวิ่น (鄧訓)
ประสูติค.ศ. 81
สวรรคตค.ศ. 121
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เติ้ง
ก่อนหน้า เติ้ง ซุย ถัดไป
จักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ) 2leftarrow.png จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 102–106)
2rightarrow.png หยัน จี