จักรพรรดิฮั่นชาง

สมเด็จพระจักรพรรดิชางแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นชางตี้ (อังกฤษ: Emperor Shang of Han, พินอิน: Hàn Shāng Dì; เวด-ไจลส์: Han Shang-ti, ระหว่าง ค.ศ. 105 - 21 กันยายน ค.ศ. 106) พระนามเดิมว่าองค์รัชทายาทหลิวหลงเป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิฮั่นเหอ และพระสนมองค์หนึ่ง

จักรพรรดิฮั่นชาง
漢殤帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์13 กุมภาพันธ์ 106 — 21 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 6 เดือน 8] 106
ก่อนหน้าฮั่นเหอ
ถัดไปฮั่นอัน
ประสูติค.ศ. 105
หลิวหลง
สวรรคต21 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 6 เดือน 8] 106
ลกเอี๋ยง
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นเหอ

สันนิษฐานว่าประสูติก่อนพระราชบิดาสวรรคตได้ไม่นานเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 105 (พ.ศ. 648) องค์รัชทายาทหลิวหลงจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นชาง เมื่อพระชนม์ไม่ถึงปีแต่ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็สวรรคตเมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 106 (พ.ศ. 649) องค์ชายหลิวหูพระญาติจึงขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นอัน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นชาง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นเหอตี้ จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 648 - พ.ศ. 649)
จักรพรรดิฮั่นอันตี้