จักรพรรดิฮั่นเหอ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิฮั่นเหอตี้)

สมเด็จพระจักรพรรดิเหอแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นเหอตี้ (ค.ศ. 79 - 13 มกราคม ค.ศ. 105) ทรงพระนามเดิมว่าองค์รัชทายาทหลิวจ้าว โดยเป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮั่นจางตี้ และพระสนมเหลียง แต่ภายหลังทรงได้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมในตู้ฮองเฮา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 88 (พ.ศ. 631) องค์รัชทายาทหลิวจ้าวจึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิฮั่นเหอ เมื่อพระชนม์เพียง 9 พรรษา

จักรพรรดิฮั่นเหอ
漢和帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์88-105
ก่อนหน้าฮั่นจาง
ถัดไปฮั่นชาง
ประสูติค.ศ. 79
สวรรคต13 มกราคม ค.ศ. 105
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นจาง
พระราชมารดาพระสนมเหลียง
ช่วงเวลา
เหตุการณ์สำคัญมีการผลิตกระดาษแผ่นแรกของโลก

ตลอด 17 ปีในรัชกาล เกิดความขัดแย้งกันระหว่างตระกูลของพระสนมและขันที ในรัชสมัยนี้กระดาษแผ่นแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้น เมื่อมีขันทีชื่อไช่หลุน (ค.ศ. 55 - 121) ได้ผลิตกระดาษขึ้นมาใช้ในราชสำนัก เมื่อ ค.ศ. 105 (พ.ศ. 648)

ตลอดรัชกาล อำนาจอยู่ในกำมือของตู้ไทเฮาและพี่ชายชื่อ ตู้เซียน จักรพรรดิฮั่นเหอ สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 105 (พ.ศ. 648) ขณะพระชนม์เพียง 26 พรรษา องค์รัชทายาทหลิวหลงจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิฮั่นชาง

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นเหอ ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นจางตี้ จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 631 - พ.ศ. 648)
จักรพรรดิฮั่นชางตี้