จักรพรรดิฮั่นอัน

จักรพรรดิฮั่นอัน (จีน: 漢安帝; พินอิน: Hàn Ān Dì; เวด-ไจลส์: Han An-ti; 94 – 30 เมษายน 125) เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นและเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 106 ถึง ค.ศ. 125 พระองค์เป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดิฮั่นจาง

จักรพรรดิฮั่นอัน
漢安帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์21 กันยายน 106 — 30 เมษายน 125
ก่อนหน้าฮั่นชาง
ถัดไปหลิว อี้
ประสูติค.ศ. 94
หลิวฮู่
สวรรคต30 เมษายน [ตามปฎิทินเก่า: 10 เดือน 3] 125
จักรพรรดินีจักรพรรดินีเอี๋ยนจี้
พระราชบุตรจักรพรรดิฮั่นชุน
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาหลิว ชิ่ง, ซิงเหอเซี่ยวหวัง (清河孝王)
พระราชมารดาพระชายาโจว

หลิว ฮู่ เป็นพระโอรสขององค์ชาย หลิว ชิ่ง (劉慶) กับพระชายาโจว (左小娥) องค์ชายหลิว ชิ่ง เป็นพระเชษฐาของ จักรพรรดิฮั่นเหอ เมื่อ จักรพรรดิฮั่นชาง (劉隆) โอรสของจักรพรรดิฮั่นเหอซึ่งสืบบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิฮั่นเหอสวรรคตในปี 106 หลิว ฮู่ ก็ได้รับยกขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่โดยมี เติ้งไทเฮา (鄧綏) พระพันปีของจักรพรรดิฮั่นชางทรงสำเร็จราชการ

เมื่อเติ้งไทเฮาสิ้นพระชนม์ในปี 121 หลิว ฮู่ ก็ถอดญาติสนิทมิตรสหายของนางออกจากตำแหน่งหน้าที่ราชการและเริ่มมั่วสุรานารีจนไม่ออกว่าราชการอีก กิจการทั้งหลายของรัฐมีขันทีทั้งหลายคอยสั่งอยู่เบื้องหลัง ขันทีเหล่านี้ล้วนฉ้อราษฎร์บังหลวงราษฎรจึงลุกฮือขึ้นทั่วแผ่นดินครั้นปี 125 หลิว ฮู่ ประพาสเมือง หนานหยาง แต่จับไข้ขณะนิวัติพระนครจนสวรรคตแบบปัจจุบันทันด่วนพระชนมายุได้สามสิบเอ็ดพรรษา

เอี๋ยนฮองเฮา (閻姬) จักรพรรดินีของจักรพรรดิฮั่นก็ยก หลิว อี้ (劉懿) พระญาติของจักรพรรดิฮั่นอันขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ถัดมา

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นอัน ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นชางตี้   จักรพรรดิจีน
(106–125)
  หลิว อี้