จักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดินียิน (陰皇后; สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 102) เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีองค์แรกของจักรพรรดิฮั่นเหอ (漢和帝)

จักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ)
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ดำรงพระยศค.ศ. 96–102
ก่อนหน้าจักรพรรดินีโต้ว
ถัดไปเติ้ง ซุย
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นเหอ
สวรรคตค.ศ. 102


ก่อนหน้า จักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ) ถัดไป
จักรพรรดินีโต้ว (จักรพรรดิฮั่นจาง) 2leftarrow.png จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 96–102)
2rightarrow.png เติ้ง ซุย