หยัน จี (閻姬; ? – 126) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีอันซือ (安思皇后) เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีของจักรพรรดิฮั่นอัน (漢安帝) เป็นที่รู้จักเพราะอุปนิสัยที่เล่นพรรคเล่นพวกและมักลอบวางแผนเล่นงานผู้อื่นจนได้เป็นจักรพรรดินีและเป็นพระพันปี ในช่วงสั้น ๆ แต่ที่สุดแผนการของพระนางล้มเหลวจนถูกประหารยกครัว

หยัน จี
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ดำรงพระยศค.ศ. 108–125
ก่อนหน้าเติ้ง ซุย
ถัดไปเหลียง น่า
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นอัน
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
พระบิดาหยัน ช่าง (閻暢)
สวรรคตค.ศ. 126
ก่อนหน้า หยัน จี ถัดไป
เติ้ง ซุย 2leftarrow.png จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 108–125)
2rightarrow.png เหลียง น่า