เดือนจันทรคติ

เดือน 1 คือเดือนแรกของปี (ทางล้านนาเดิมจะเรียกว่า เดือนเกี๋ยง ซึ่งเป็นเดือน 11 ของไทย) อาจหมายถึงเดือนมกราคมตามปฏิทินกริกอเรียน หรือเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 1 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบกริกอเรียน แบ่งได้เป็น

ปฏิทินจันทรคติไทย แก้

ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 1 หรือเดือนอ้ายมักเริ่มในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม มี 29 วัน คือ ตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 1 มีช่วงเวลาดังนี้

ปฏิทินจีน แก้

ตามปฏิทินจีน เดือน 1 มักเริ่มในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ วันแรกของเดือนตรงกับตรุษจีน พร้อมกับเปลี่ยนปีนักษัตรตามคติจีน มีช่วงเวลาดังนี้

อ้างอิง แก้

  • หว่า แซ่อึ้ง, เลี๊ยกไฮ้ แซ่โอ้ว. ปฏิทิน 100 ปี เทียบ 3 ภาษา. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].