เดือนจันทรคติ

เดือน 12 คือเดือนที่ 12 ของปี อาจหมายถึงเดือนธันวาคมตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือเดือนที่ 12 ตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 12 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน แบ่งได้เป็น

ปฏิทินจันทรคติไทย แก้

ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 12 มักเริ่มในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน มี 30 วัน คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 12 มีช่วงเวลาดังนี้

วันสำคัญในเดือนนี้คือวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ปฏิทินจีน แก้

ตามปฏิทินจีน เดือน 12 มักเริ่มในเดือนธันวาคมหรือมกราคม มีช่วงเวลาดังนี้

อ้างอิง แก้

  • หว่า แซ่อึ้ง, เลี๊ยกไฮ้ แซ่โอ้ว. ปฏิทิน 100 ปี เทียบ 3 ภาษา. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].