เดือนจันทรคติ

เดือน 9 คือเดือนที่เก้าของปี อาจหมายถึงเดือนกันยายนตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือเดือนที่เก้าตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 9 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน แบ่งได้เป็น

ปฏิทินจันทรคติไทยแก้ไข

ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 9 มักเริ่มในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม มี 29 วัน คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 9 มีช่วงเวลาดังนี้

ปฏิทินจีนแก้ไข

ตามปฏิทินจีน เดือน 9 มักเริ่มในเดือนกันยายนหรือตุลาคม มีช่วงเวลาดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  • หว่า แซ่อึ้ง, เลี๊ยกไฮ้ แซ่โอ้ว. ปฏิทิน 100 ปี เทียบ 3 ภาษา. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].