เดือนจันทรคติ

เดือน 11 คือเดือนที่ 11 ของปี อาจหมายถึงเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินเกรกอเรียน หรือเดือนที่ 11 ตามปฏิทินจันทรคติ และเนื่องจากปฏิทินจันทรคติกำหนดตามดิถีจันทร์ เดือน 11 จึงไม่ตรงกันทุกปีเมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน แบ่งได้เป็น

ปฏิทินจันทรคติไทยแก้ไข

ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 11 มักเริ่มในเดือนกันยายนหรือตุลาคม มี 29 วัน คือตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 11 มีช่วงเวลาดังนี้

วันสำคัญในเดือนนี้คือวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ปฏิทินจีนแก้ไข

ตามปฏิทินจีน เดือน 11 มักเริ่มในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม มีช่วงเวลาดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  • หว่า แซ่อึ้ง, เลี๊ยกไฮ้ แซ่โอ้ว. ปฏิทิน 100 ปี เทียบ 3 ภาษา. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].