เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค

เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค (อังกฤษ: Princess Maud, Countess of Southesk)

เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค
Princess Maud of Fife as an adult.jpg
พระนามเต็มม็อด อเล็กซานดรา วิกตอเรีย จอร์จีนา เบธา
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งไฟฟ์
เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค
ราชวงศ์ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ3 เมษายน พ.ศ. 2436
สิ้นพระชนม์14 ธันวาคม พ.ศ. 2488 (52 ปี)
ลอนดอน
พระบิดาอเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์
พระมารดาเจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี
พระสวามีชาลส์ คาร์เนกี เอิร์ลที่ 11 แห่งโซเทร็ค
พระบุตรเจมส์ คาร์เนกี ดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค มีพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงม็อดแห่งไฟฟ์ ประสูติเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2436 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กใน เจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี กับ อเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์ ทรงเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร กับ อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นพระราชปนัดดาใน สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในพระราชวงศ์ โดยพระองค์ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีพระบมราชาภิเษก เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งยอร์ก

ในปี 2439 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์ และ เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค มีพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิง และมีฐานันดรที่ ไฮเนส

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าหญิงม็อดแห่งไฟฟ์ ทรงเสกสมรสกับ ชาลส์ คาร์เนกี เอิร์ลที่ 11 แห่งโซเทร็ค เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 รับพระราชทานพระอิสริยยศที่ เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค โดยหลังจากเสกสมรสแล้ว พีะองค์เสด็จตามพระสวามีไปประทับ ณ เอริกเฮาส์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยได้ให้กำเนิดพระโอรสคนเดียวคือ เจมส์ คาร์เนกี ดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์

บั้นปลายพระชนม์ชีพแก้ไข

เจ้าหญิงม็อดยังคงปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชวงศ์ในวโรกาสสำคัญ ส่วนมกาพระองค์จะปรากฏพระองค์ ณ พระราชวังเซ และเมื่อปี พ.ศ. 2486 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จพระราชดำเนินเยือนแอฟริกา พระองค์ก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาแห่งสหราชอาณาจักร พระองค์สิ้นพระขนม์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ซึ่งขณะนั้นทรงอยู่ลำดับที่ 13 ในการสืบราชบัลลังก์

เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์ ผู้เป็นพระภคินีได้ทรงประกาศให้พระโอรสของพระองค์สืบทอดพระอิสริยยศว่า

หากข้าพเจ้าหมดลมหายใจ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ตั้งนานแล้วที่จะขอให้ เจมส์ คาร์เนกี ดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์ หลานชายสุดที่รักของข้าพเจ้าสืบทอดอิสริยยศเป็นดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์ต่อจากข้าพเจ้า— เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์
พระภคินี

เจ้าหญิงม็อด สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ด้วยพระอาการหลอดพระวาโยอักเสบเฉียบเพลัน สิริพระชันษา 52 ปี

 
หลุมฝังพระศพเจ้าหญิงม็อด
 
ตราอาร์มประจำพระองค์ในฐานะเคาน์เตสแห่งโซเทร็ค