เจ้าหญิงม็อด เคาน์เตสแห่งโซเทร็ค

ม็อด คาร์เนกี เคานท์เตสแห่งเซาเธสค์ (อังกฤษ: Maud Carnegie, Countess of Southesk)

ม็อด คาร์เนกี
เคาน์เตสแห่งเซาเธสค์
ประสูติ3 เมษายน ค.ศ. 1893(1893-04-03)
เซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
สิ้นพระชนม์14 ธันวาคม ค.ศ. 1945(1945-12-14) (52 ปี)
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
ฝังพระศพ18 ธันวาคม ค.ศ. 1945
Kinnaird Castle, Brechin ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
พระสวามีชาร์ลส์ คาร์เนกี เอิร์ลที่ 11 แห่งเซาเธสค์
พระนามเต็ม
ม็อด อเล็กซานดรา วิกตอเรีย จอร์จีนา เบอร์ธา
พระบุตรเจมส์ คาร์เนกี ดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์
ราชวงศ์วินด์เซอร์ (หลังปี 1917)
ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา (ก่อนปี 1917)
พระบิดาอเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์
พระมารดาเจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี

พระประวัติ แก้

ม็อด คาร์เนกี เคาน์เตสแห่งเซาเธสค์ มีพระนามเดิมว่า เลดีม็อด อเล็กซานดรา วิกตอเรีย จอร์จีนา เบอร์ธา ดัฟฟ์ ประสูติเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1893 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี กับ อเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์ ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร และ เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร

ในปี ค.ศ. 1905 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลดีอเล็กซานดรา ดัฟฟ์ และเลดีม็อด ดัฟฟ์ มีพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ และมีฐานันดรที่ ไฮเนส

เสกสมรส แก้

เจ้าหญิงม็อดทรงเสกสมรสกับ ชาร์ลส์ คาร์เนกี ลอร์ดคาร์เนกี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923 พระองค์ทรงสมัครใจและได้ทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์เจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ และพระอิสริยยศชั้นไฮเนส แล้วทรงเปลี่ยนมาใช้พระอิสริยยศ เลดีม็อด คาร์เนกี โดยหลังจากเสกสมรสแล้ว พระองค์เสด็จตามพระสวามีไปประทับ ณ คฤหาสน์เอลซิกเฮาส์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยได้ให้กำเนิดพระโอรสคนเดียวคือ เจมส์ คาร์เนกี ดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์

ในปี 1941 ชาร์ลส์ ลอร์ดคาร์เนกี ได้สืบทอดตำแหน่ง เอิร์ลแห่งเซาเธสค์ ลอร์ดคาร์เนกีแห่งคินแนร์ด ลอร์ดคาร์เนกี บารอนบาลินฮาร์ด และบารอเน็ตแห่งพิตแคร์โรว์ ภายหลังการถึงแก่กรรมของบิดา จึงทำให้เลดีม็อด คาร์เนกีดำรงตำแหน่งเป็น เคานท์เตสแห่งเซาเธสค์ เลดีคาร์เนกีแห่งคินแนร์ด เลดีคาร์เนกี บารอเนสบาลินฮาร์ด และเลดีพิตแคร์โรว์ ตามบรรดาศักดิ์ของสามี

บั้นปลายพระชนม์ชีพ แก้

เจ้าหญิงม็อดยังคงปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชวงศ์ในวโรกาสสำคัญ พระองค์จะปรากฏพระองค์ ณ พระราชวังเซนต์เจมส์ และเมื่อปี ค.ศ. 1943 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จพระราชดำเนินเยือนแอฟริกา พระองค์ก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาแห่งสหราชอาณาจักร พระองค์สิ้นพระขนม์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1945 ซึ่งขณะนั้นทรงอยู่ลำดับที่ 13 ในการสืบราชบัลลังก์

เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสแห่งไฟฟ์ ผู้เป็นพระภคินีได้ทรงประกาศให้พระโอรสของพระองค์สืบทอดพระอิสริยยศว่า

หากข้าพเจ้าหมดลมหายใจ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ตั้งนานแล้วที่จะขอให้ เจมส์ คาร์เนกี ลอร์ดคาร์เนกี หลานชายสุดที่รักของข้าพเจ้าสืบทอดอิสริยยศเป็นดยุกที่ 3 แห่งไฟฟ์ต่อจากข้าพเจ้า

เจ้าหญิงม็อด สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1945 ด้วยพระอาการหลอดพระวาโยอักเสบเฉียบเพลัน สิริพระชันษา 52 ปี

 
หลุมฝังพระศพเจ้าหญิงม็อด
 
ตราอาร์มประจำพระองค์ในฐานะเคาน์เตสแห่งโซเทร็ค

พระอิสริยยศ แก้

  • 3 เมษายน ค.ศ. 1893 – 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905: เลดีม็อด ดัฟฟ์ (Lady Maud Duff)
  • 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 – 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923: เฮอร์ไฮเนส เจ้าหญิงม็อด (Her Highness Princess Maud)
  • 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1923 – 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941: เลดีม็อด คาร์เนกี (Lady Maud Carnegie)
  • 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1941 – 14 ธันวาคม ค.ศ. 1945: เดอะไรต์ออเนเรเบิล เคานท์เตสแห่งเซาเธสค์ (The Right Honourable The Countess of Southesk)