เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์

เจ้าหญิงอาร์เธอร์แห่งคอนน็อต ดัชเชสแห่งไฟฟ์ (อังกฤษ: Princess Arthur of Connaught, Duchess of Fife)

เจ้าหญิงอเล็กซานดรา
เจ้าหญิงอาร์เธอร์แห่งคอนน็อต
ดัชเชสแห่งไฟฟ์
ประสูติ17 พฤษภาคม ค.ศ. 1891(1891-05-17)
ริชมอนด์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
สิ้นพระชนม์26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959(1959-02-26) (67 ปี)
พริมโรส ลอนดอน ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
ฝังพระศพ3 มีนาคม ค.ศ. 1959
St Ninian's Chapel Braemar ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
พระสวามีเจ้าชายอาร์เธอร์แห่งคอนน็อต
พระนามเต็ม
อเล็กซานดรา วิกตอเรีย อัลเบิร์ตตา เอ็ดวีนา ลูอีส
พระบุตรอลาสแตร์ วินด์เซอร์ ดยุกที่ 2 แห่งคอนน็อตและสแตรธเอิร์น
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา (ประสูติ)
วินด์เซอร์ (หลัง ค.ศ. 1917)
พระบิดาอเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์
พระมารดาเจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี

พระประวัติ แก้

เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์ มีพระนามเดิมว่า เลดีอเล็กซานดรา วิกตอเรีย อัลเบอร์ตา เอ็ดวินา ลูอีส ดัฟฟ์ ประสูติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1891 ณ ลอนดอน เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน เจ้าหญิงลูอีส พระราชกุมารี กับ อเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ ดยุกที่ 1 แห่งไฟฟ์ ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 และสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดราแห่งสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ทรงเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร โดยพระองค์ประสูติหลังจากที่พระบิดามารดาเสกสมรสกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

ในปี ค.ศ. 1905 สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลดีอเล็กซานดรา ดัฟฟ์ และเลดีม็อด ดัฟฟ์ มีพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ และมีฐานันดรศักดิ์ที่ ไฮเนส

เสกสมรส แก้

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายอาร์เธอร์แห่งคอนน็อต พระโอรสในเจ้าชายอาร์เธอร์ ดยุกแห่งคอนน็อตและสแตรธเอิร์น และเจ้าหญิงลูอีส มาร์กาเร็ตแห่งปรัสเซีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1913 ณ พระราชวังเซนต์เจมส์ โดยมีพระบุตรร่วมกันเพียงพระองค์เดียวคือ

  1. อลาสแตร์ วินด์เซอร์ ดยุกที่ 2 แห่งคอนน็อตและสแตรธเอิร์น

พระองค์ทรงงานในด้านการพยาบาลซึ่งทรงงานในโรงพยาบาลเซนต์แมรี

สิ้นพระชนม์ แก้

เจ้าหญิงอเล็กซานดราสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 ด้วยพระโรครูมาตอย

พระอิสริยยศ แก้

 
ตราอาร์มในฐานะดัชเชสที่ 2 แห่งไฟฟ์
  • 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1891 – 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905: เลดีอเล็กซานดรา ดัฟฟ์ (Lady Alexandra Duff)
  • 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 – 29 มกราคม ค.ศ. 1912: เฮอร์ไฮเนส เจ้าหญิงอเล็กซานดรา (Her Highness Princess Alexandra)
  • 29 มกราคม ค.ศ. 1912 – 15 ตุลาคม ค.ศ. 1913: เฮอร์ไฮเนส เจ้าหญิงอเล็กซานดรา ดัชเชสแห่งไฟฟ์ (Her Highness Princess Alexandra, Duchess of Fife)
  • 15 ตุลาคม ค.ศ. 1913 – 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959: เฮอร์รอยัลไฮเนส เจ้าหญิงอาร์เธอร์แห่งคอนน็อต ดัชเชสแห่งไฟฟ์ (Her Royal Highness Princess Arthur of Connaught, Duchess of Fife)