เจ้าหญิงมูเนโกะ

พระราชธิดาในจักรพรรดิโทะบะ
(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหญิงมุเนะโกะ)

เจ้าหญิงมุโนเกะ (ญี่ปุ่น: 統子内親王โรมาจิMuneko-naishinnō ; 1 สิงหาคม 1200 – 2 กันยายน 1233) ต่อมารู้จักในพระนาม ไจโซมิง-คุง (上西門院) เป็นเจ้าหญิงและจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

เจ้าหญิงมูเนโกะ
จักรพรรดินีญี่ปุ่น
ดำรงพระยศ
5 มีนาคม 1701 – 4 มีนาคม 1702
จักรพรรดินี(皇后宮)3 เดือน 2 ปี โฮเง็ง ที่ 3 (5 มีนาคม พ.ศ. 1701)
โจไซมงอิง
ประกาศ13 เดือน 2 ปี โฮเง็ง ที่ 4 (วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1702)

ประสูติ13 สิงหาคม พ.ศ. 1669
สิ้นพระชนม์20 กรกฎาคม พ.ศ. 1732 (62 ปี)
พระบิดาจักรพรรดิโทบะ
พระมารดาฟูจิวาระ โนะ ทามาโกะ

พระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิโทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 47 และ ฟูจิวาระ โนะ ทามาโกะ. พระนางรับใช้ในฐานะ ไซอิง ที่ ศาลเจ้าคาโมะ ในช่วงปี พ.ศ. 1491-1577. พระนางเกษียณจากตำแหน่งในฐานะนักบวชด้วยเหตุผลด้านพระพลานามัย. พระนางรับพระอิสริยยศเป็น จักรพรรรักษาการ ให้กับพระนัดดาของพระนาง จักรพรรดินิโจ จนกว่าจะมีการสถาปนาจักรพรรดินีอย่างเป็นทางการ. พระนางเกษียณจากพระอิสริยยศเมื่อพระนัดดาของพระนางอภิเษกกับพระปิตุจฉาขนิษฐาต่างพระมารดาของพระนาง เจ้าหญิงควะยะ.

ในปี พ.ศ. 1711, พระนางได้เสียชีวิต.

บันทัด

แก้
ก่อนหน้า เจ้าหญิงมูเนโกะ ถัดไป
Japanese royalty
ฟุจิวะระ โนะ คินชิ (จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ)   จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
(1701–1702)
  เจ้าหญิงโยชิโกะ (จักรพรรดินิโจ)