เจ้าชายย็องชัง

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายยองชาง)

เจ้าชายย็องชัง (เกาหลี영창대군; ฮันจา永昌大君; อังกฤษ: Grand Prince Yeongchang; ค.ศ. 1606 — ค.ศ. 1614) พระราชโอรสองค์เดียวของพระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 ที่ประสูติแต่พระนางอินมก พระมเหสีองค์ที่ 2 สิ้นพระชนม์ในรัชสมัย เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1614 ขณะพระชนมายุเพียง 7 พรรษา

เจ้าชายย็องชัง
ประสูติ12 เมษายน ค.ศ. 1606
ฮันยัง โชซ็อน
อีอึย
สิ้นพระชนม์19 มีนาคม ค.ศ. 1614 (7 ปี 341 วัน)
ราชสกุลอี
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระนางอินมก

พงศาวลี

แก้