แทว็อนกุนท็อกฮึง (ฮันกึล: 덕흥대원군, ฮันจา: 德興大院君) พระนามเดิม องค์ชายท็อกฮึง เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าจุงจง ที่ประสูติแต่ พระสนมชางบิน ตระกูลอัน และเป็นพระราชบิดาใน พระเจ้าซ็อนโจ

เจ้าชายท็อกฮึง
แทว็อนกุน
ประสูติ5 มีนาคม ค.ศ. 1530
ลีโช
สิ้นพระชนม์9 กันยายน ค.ศ. 1559 (29 ปี 188 วัน)
พระราชบุตร
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าชุงจง
พระมารดาพระสนมชางบิน แห่งอันซาน ตระกูลอัน

องค์ชายท็อกฮึง ประสูติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1530 เนื่องจากพระมารดาของพระองค์เป็นพระสนมที่ไม่มีขุนนางสนับสนุนจึงทำให้พระองค์เป็นองค์ชายที่ไม่ค่อยมีใครสนใจและห่างไกลจากราชสมบัติต่อมาทรงอภิเษกและออกไปใช้พระชนม์ชีพนอกวังหลวงจนมีโอรสธิดาซึ่งหนึ่งในนั้นคือองค์ชายฮาชองซึ่งในเวลาต่อมาคือ พระเจ้าซ็อนโจ

องค์ชายท็อกฮึง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1559 ขณะพระชนม์เพียง 29 พรรษา

พงศาวลี

แก้