องค์ชายท็อกฮึง (เกาหลี덕흥대원군묘, ค.ศ. 1530-1559) เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าจุงจง ที่ประสูติแต่ พระสนมชางบิน ตระกูลอัน และเป็นพระราชบิดาใน พระเจ้าซ็อนโจ

เจ้าชายท็อกฮึง
องค์ชายแห่งโชซอน
ประสูติ5 มีนาคม ค.ศ. 1530
ลีโช
สิ้นพระชนม์9 กันยายน ค.ศ. 1559 (29 ปี 188 วัน)
พระราชบุตรพระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซอน
พระบิดาพระเจ้าชุงจง
พระมารดาพระสนมชางบิน แห่งอันซาน ตระกูลอัน

องค์ชายท็อกฮึง ประสูติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1530 เนื่องจากพระมารดาของพระองค์เป็นพระสนมที่ไม่มีขุนนางสนับสนุนจึงทำให้พระองค์เป็นองค์ชายที่ไม่ค่อยมีใครสนใจและห่างไกลจากราชสมบัติต่อมาทรงอภิเษกและออกไปใช้พระชนม์ชีพนอกวังหลวงจนมีโอรสธิดาซึ่งหนึ่งในนั้นคือองค์ชายฮาชองซึ่งในเวลาต่อมาคือ พระเจ้าซ็อนโจ

องค์ชายท็อกฮึง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1559 ขณะพระชนม์เพียง 29 พรรษา