เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ

เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ (ญี่ปุ่น: 三笠宮崇仁親王โรมาจิมิกาซะ-โนะ-มิยะ ทะกะฮิโตะ ชินโน) เป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน จักรพรรดิไทโชและจักรพรรดินีเทเม และเป็นพระอนุชาในจักรพรรดิโชวะ และเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงคิกูโกะ พระชายาในเจ้าชายโนบูฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น

เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ

ทากาฮิโตะ
มิกาซะโนะมิยะ
ประสูติ2 ธันวาคม พ.ศ. 2458
โตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
สิ้นพระชนม์27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (100 ปี)
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พระชายายูริโกะ ทะกะงิ
(2484-2559)
พระบุตรยาซูโกะ โคโนเอะ
เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ
เจ้าชายโยชิฮิโตะ คัตสึระโนะมิยะ
มาซาโกะ เซ็ง
เจ้าชายโนริฮิโตะ ทากามาโดะโนะมิยะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระบิดาจักรพรรดิไทโช
พระมารดาจักรพรรดินีเทเม

อภิเษกสมรส

แก้

มิกาซะโนะมิยะทรงหมั้นกับยูริโกะ ทากางิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และได้อภิเษกสมรสกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นเอง โดยมีพระโอรสธิดาด้วยกัน 5 พระองค์

พระโอรส-ธิดา

แก้

พระอิสริยยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
มิกาซะโนะมิยะ
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
การทูลชินโน (親王)
การแทนตนโบะกุ (บุรุษ) / วะตะชิ (สตรี)
การขานรับเด็งกะ (殿下)
  • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2458 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2478: เจ้าชาย เจ้าซุมิ
  • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2478 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559: เจ้าชาย มิกาซะโนะมิยะ

ราชตระกูล

แก้

อ้างอิง

แก้
  • Bix, Herbert B. Hirohito and the Making of Modern Japan. Harper Perennial (2001). ISBN 0-06-093130-2

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้