จักรพรรดิโคเม (ญี่ปุ่น: 孝明天皇 โรมาจิKōmei-tennō) เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่ 121 ครองราชสมบัติตั้งแต่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1846 ถึง 30 มกราคม ค.ศ. 1867

จักรพรรดิโคเม
Emperor Koumei.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น
ครองราชย์21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1846 - 30 มกราคม ค.ศ. 1867
ราชาภิเษก23 เดือน 9 โคกะ ที่ 4 (31 ตุลาคม ค.ศ. 1847)
ก่อนหน้าจักรพรรดินินโก
ถัดไปจักรพรรดิเมจิ
คู่อภิเษกจักรพรรดินีเอโช
พระราชบุตรจักรพรรดิเมจิ
รัชศก
โคกะ
เคโอ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระราชบิดาจักรพรรดินินโก
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ
พระราชสมภพ22 กรกฎาคม ค.ศ. 1831
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
โอะซะฮิโตะ
สวรรคต30 มกราคม ค.ศ. 1867
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
ฝังพระศพสึกิ โนะ วะ โนะ มิซาซางิ

พระราชประวัติแก้ไข

ก่อนขึ้นครองบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ทรงพระนามว่า เจ้าชายโอะซะฮิโตะ (統仁) และมีราชทินนามว่า เจ้าชายฮิโระ (煕宮) เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 4 ในจักรพรรดินินโกที่ประสูติกับพระสนมฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ หลังจากขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระองค์และพระบรมวงศ์ก็พำนักอยู่ที่พระราชวังหลวงเฮอัง จักรพรรดิโคเมมีพระราชโอรส 2 พระองค์ และพระราชธิดา 4 พระองค์ อย่างไรก็ตาม พระราชโอรสธิดาทั้งหมดยกเว้นเจ้าชายมุสึฮิโตะ ล้วนสิ้นพระชนม์ขณะทรงพระเยาว์

จักรพรรดิโคเมมีพระอัครมเหสีนามว่า อะสึโกะ คุโจ (九条夙子) ซึ่งหลังจักรพรรดิโคเมสวรรคตในปี 1867 พระนางได้รับโปรดเกล้าฯจากจักรพรรดิเมจิให้เป็นพระพันปีหลวง

เหตุการณ์ในรัชสมัยแก้ไข

พระองค์ขึ้นครองราชในยุคเอะโดะตอนปลาย แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นประมุขแห่งรัฐโดยนิตินัย แต่อำนาจในการปกครองและบริหารประเทศทั้งหมดอยู่กับรัฐบาลโชกุน พระองค์เปรียบเสมือนเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลโชกุน ทรงมีความคิดแบบคร่ำครึโบราณและกลัวการเปิดประเทศ ราชสำนักญี่ปุ่นในสมัยของพระองค์มีความยากแค้นลำเค็ญอย่างมาก ขุนนางในรัฐบาลโชกุนยังดูจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าจักรพรรดิเสียอีก ราชสำนักได้ตัดทอนค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมดและใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด หลายครั้งที่องค์จักรพรรดิอยากจะวาดภาพแต่ก็ทำไม่ได้เนื่องจากกระดาษวาดภาพมีราคาแพงเกินกว่าราชสำนักจะจัดหาถวาย ข้าราชสำนักเองก็ยากจนข้นแค้น ต้องวาดรูปใส่พัดกระดาษหรือทำกระดาษพับไปขาย

รัชศกแก้ไข

โดยนับตั้งแต่รัชกาลจักรพรรดิเมจิเป็นต้นมา จึงมีการเรียกยุคในรัชกาลนั้นๆ เป็นเพียงชื่อเดียว

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิโคเม ถัดไป
จักรพรรดินินโก    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(10 มีนาคม ค.ศ. 1846 - 30 มกราคม ค.ศ. 1867)
  จักรพรรดิเมจิ