เคาน์เตสอิโลอีสแห่งออเรนจ์-นัสเซา

เคาน์เตสอิโลอีสแห่งออเรนจ์-นัสเซา (อังกฤษ: Countess Eloise of Orange-Nassau) เป็นพระธิดาคนแรกใน เจ้าชายคอนสตันตินแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ เจ้าหญิงลอเรนทีนแห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาคนแรกใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ และ เจ้าชายเคลาส์แห่งเนเธอร์แลนด์ และทรงเป็นพระภาติยะคนแรกใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์

เคาน์เตสอิโลอีส
แห่งออเรนจ์นัสเซา
เกิดอิโลอีส เบียทริกซ์ โซฟี ลอเรนซ์
8 มิถุนายน พ.ศ. 2545 (19 ปี)
เดอะเฮก เนเธอร์แลนด์
มีชื่อเสียงจากพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
บิดามารดาเจ้าชายคอนสตันตินแห่งเนเธอร์แลนด์
เจ้าหญิงลอเรนทีนแห่งเนเธอร์แลนด์

ประวัติแก้ไข

เคาน์เตสอิโลอีสแห่งออเรนจ์-นัสเซา เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เป็นพระธิดาคนใหญ่ใน เจ้าชายคอนสตันตินแห่งเนเธอร์แลนด์ และ เจ้าหญิงลอเรนทีนแห่งเนเธอร์แลนด์ โดยเธอได้รับรับบัพติศมาใน โบถส์แฮโลวอะเดลอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ปีเดียวกัน โดยมีบิดามารดาทูลหัวคือ เจ้าชายฟริโซแห่งออเรนจ์-นัสเซา พระปิตุลา(ลุง) เจ้าหญิงแคโรไลนาแห่งบูร์บง-ปาร์มา และ เจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์

ก่อนหน้า เคาน์เตสอิโลอีสแห่งออเรนจ์-นัสเซา ถัดไป
เจ้าชายคอนสตันตินแห่งเนเธอร์แลนด์    
ลำดับการสืบราชบัลลังก์เนเธอร์แลนด์
(ลำดับที่ 5)

  เคานต์เคลาส์-คาร์ซีมีร์แห่งออเรนจ์-นัสเซา

อ้างอิงแก้ไข