เจ้าชายปีเตอร์-คริสเตียนแห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน

เจ้าชายปีเตอร์-คริสเตียนแห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน (อังกฤษ: His Highness Prince Pieter-Christiaan of Orange-Nassau of Orange-Nassau, van Vollenhoven) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 3 ใน เจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ ปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์สมรสกับ อานิตา เธโอโดร่า แวน เอค มีพระบุตร 2 พระองค์

เจ้าชายปีเตอร์-คริสเตียน
ประสูติ22 มีนาคม พ.ศ. 2515 (52 ปี)
ไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์
พระชายาเจ้าหญิงอานิตาแห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน
พระนามเต็ม
ปีเตอร์-คริสเตียน มิคิเอล
พระบุตร2 พระองค์
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา
พระบิดาปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน
พระมารดาเจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์

อ้างอิง แก้