เจ้าชายเมาริทส์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน

เจ้าชายเมาริทส์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน (อังกฤษ: His Highness Prince Maurits of Orange-Nassau, van Vollenhoven) เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ใน เจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ ปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์สมรสกับ มารี-เอแลน เอเจล่า มาริแลนน์ แวน เดอ เบริก มีพระบุตร 3 คน

เจ้าชายเมาริทส์
ประสูติ17 เมษายน พ.ศ. 2511 (56 ปี)
ยูเทรกต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
พระชายาเจ้าหญิงมาริแลนน์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน
พระนามเต็ม
เมาริทส์ วิลเลม ปีเตอร์ เฮนดริค
พระบุตร3 คน
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา (ทางการ)
พระบิดาปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน
พระมารดาเจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์
ศาสนา
อาชีพนักธุรกิจ, ผู้อำนวยการในองค์กรไม่แสวงหากำไร, นายทหาร

อ้างอิง แก้