เจ้าชายคาลอส ดยุกแห่งปาร์มา

เจ้าชายคาลอส ดยุกแห่งปาร์มา (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Carlos, Duke of Parma) เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ ใน เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ เจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์สมรสกับ อันเนอมารี ดัชเชสแห่งปาร์มา มีพระบุตร 3 พระองค์ ภายหลังพระบิดาสิ้นพระชนม์ พระองค์จึงดำรงพระอิสริยยศ ดยุกแห่งปาร์มา

เจ้าชายคาลอส
ดยุกแห่งปาร์มา
เจ้าชายแห่งบูร์บง-ปาร์มา
พระประมุขราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
ดำรงตำแหน่ง18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าคาร์ลอส ฮิวโก้
ถัดไปคาร์ลอส
ประสูติ27 มกราคม พ.ศ. 2513 (54 ปี)
ไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์
พระชายาอันเนอมารี ดัชเชสแห่งปาร์มา
พระนามเต็ม
คาลอส ซาเวีย เบอนาโต เซ็กทู มาเรีย
พระบุตร3 พระองค์
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
พระบิดาเจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา
พระมารดาเจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์
ศาสนาโรมันคาทอลิก

อ้างอิง แก้