เจ้าชายเจมีแห่งบูร์บง-ปาร์มา เคานต์แห่งบาร์ดี

เจ้าชายเจมีแห่งบูร์บง-ปาร์มา เคานต์แห่งบาร์ดี (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Jaime Bernardo of Bourbon-Parma, Count of Bardi) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 3 ใน เจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ เจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าหญิงเบียทริกซ์ อดีตสมเด็จพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพระญาติชั้นที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระองค์สมรสกับ วิกตอเรีย เคอซิเวอร์ยัตช์ (ต่อมา เคาน์เตสวิกตอเรียแห่งบาร์ดี) มีพระธิดา 2 พระองค์

เจ้าชายเจมี
เคานต์แห่งบาร์ดี
ประสูติ13 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (51 ปี)
ไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์
พระชายาเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งบูร์บง-ปาร์มา เคาน์เตสแห่งบาร์ดี
พระนามเต็ม
เจมี แบร์นาโต
พระบุตร2 พระองค์
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
พระบิดาเจ้าชายคาลอส ฮิวโก้ ดยุกแห่งปาร์มา
พระมารดาเจ้าหญิงไอรีนแห่งเนเธอร์แลนด์

อ้างอิง แก้