เจ้าหญิงอันเนตต์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน

เจ้าหญิงอันเนตต์แห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน (อังกฤษ: Her Highness Princess Annette of Orange-Nassau, van Vollenhoven) เป็นพระชายาใน เจ้าชายแบร์นาร์ดแห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน พระโอรสพระองค์ที่ 2 ใน เจ้าหญิงมาร์ครีตแห่งเนเธอร์แลนด์ กับ ปีเตอร์ ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน พระองค์และพระสวามี มีพระบุตรร่วมกัน 3 พระองค์

เจ้าหญิงอันเนตต์
ประสูติ18 เมษายน พ.ศ. 2515 (52 ปี)
เดอะเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
พระสวามีเจ้าชายแบร์นาร์ดแห่งออเรนจ์-นัสเซา ฟัน โฟลเลินโฮเฟิน
พระนามเต็ม
อันเนตต์ สแครฟ
พระบุตร3 พระองค์
ราชวงศ์ออเรนจ์-นัสเซา (เสกสมรส)
พระบิดาอุลลิก สแครฟ
พระมารดาโจลันดา สแครฟ

อ้างอิง แก้