เขตปกครองตนเองระดับเทศมณฑลชนชาติเกาหลีฉางไป๋

เขตปกครองตนเองระดับเทศมณฑลชนชาติเกาหลีฉางไป๋ หรือ เทศมณฑลฉางไป๋ เป็นเทศมณฑลทางตอนใต้ของมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ติดกับประเทศเกาหลีเหนือ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองไป๋ชาน ซึ่งอยู่ห่างออกไป 160 กิโลmetres (520,000 ft) ทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากร 85,000 คน โดย 14,000 คนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เกาหลี และมีพื้นที่ 2,497.6 กm2 (964.3 sq mi)

เขตปกครองตนเองระดับเทศมณฑลชนชาติเกาหลีฉางไป๋

เทศมณฑลฉางไป๋และเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดชนชาติเกาหลีหยันเปียน เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเพียงสองแห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน