อินทร์สม ไชยซาววงศ์

อินทร์สม ไชยซาววงศ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[1][2] เจ้าของศูนย์การค้าทิพย์เนตร และโรงภาพยนตร์ทิพยเนตร

อินทร์สม ไชยซาววงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2516—ปัจจุบัน)
คู่สมรสอำไพ ไชยซาววงศ์

ประวัติ แก้

อินทร์สม ไชยซาววงศ์ เป็นชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2473 เป็นบุตรของนายน้อย ไชยซาววงศ์ กับนางศรีวรรณ ไชยซาววงศ์ จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จนเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2493 จนได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดลวงเหนือ แล้วลาออกจากราชการ มาประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ เจ้าของกิจการทิพยเนตรรามา (โรงภาพยนตร์ทิพยเนตร) จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าทิพยเนตร[2][3]

อินทร์สม เริ่มเล่นการเมืองจากการชักชวนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยการลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2516 หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ และลงสมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง [2]

ต่อมาอินทร์สม ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2518 แทน ทองดี อิสราชีวิน ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสียชีวิต[4] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก[2]

อินทร์สม ได้ร่วมใจัดตั้งและเป็นรองประธานศูนย์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ต่อมาเป็นประธานศูนย์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2530[5]

อินทร์สม สมรสกับนางภรรณี ไชยซาววงศ์ มีบุตร 2 คน[2] คือ นางสุดาพร กับนายอำนาจ ไชยซาววงศ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดิน ต่อมาสมรสกับนางอำไพ ไชยซาววงศ์ (พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)

อินทร์สม ไชยซาววงศ์ ยังเป็นที่นับถือของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยอภิรักษ์ โกษะโยธิน ยังได้เข้าแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเมื่อครั้งเดินทางมาเชียงใหม่[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
  4. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘
  5. http://www.fmrth-chiangmai.com/index.php?route=content/content&content_id=13
  6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-07.
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/024/1279.PDF