อินดัสเทรียลร็อก

อินดัสเทรียลร็อก (อังกฤษ: industrial rock) เป็นแนวเพลงร็อกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นปลายในทศวรรษที่ 70 และ ได้รับความนิยมวงดนตรีใต้ดิน ลักษณะ จะมีซาวนด์ของดนตรีอินดัสเทรียล และ เสียงดนตรีพังก์ร็อก

อ้างอิง

แก้