อำพล พันธุ์ประสิทธิ์

นายอำพล พันธุ์ประสิทธิ์ (26 ตุลาคม พ.ศ. 2477 - ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 2 สมัย

อำพล พันธุ์ประสิทธิ์
ไฟล์:อำพล พันธุ์ประสิทธิ์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 ตุลาคม พ.ศ. 2477 (89 ปี)
พรรคการเมืองกิจสังคม

ประวัติ แก้

อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2477[1] เป็นบุตรของนายพูน กับนางสุนันท์ พันธ์ประสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนภูมิวิทยา และ โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับปริญญาตรี ที่แผนกวารสารศาสตร์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบัน World Press Institute ที่ Macalester College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

อำพล เริ่มทำงานครั้งแรกในช่วงที่เป็นนักศึกษาที่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ที่มี นายประจวบ ทองอุไร เป็น บรรณาธิการ โดยเริ่มจากการเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ เป็นผู้เขียนคอลัมน์วิจารณ์การเมือง ก่อนที่จะได้สอบชิงทุนการศึกษาจาก นิตยสาร Reader's Digest ไปศึกษาต่อที่ สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่สำเร็จการศึกษากลับมา อำพลก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทเชลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง Press Officer ระดับ Supervisor และได้ลาออกจากงานหลังจากได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นระดับ Executive โดยใน พ.ศ. 2513 ได้เข้าทำงานที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ และยังได้เป็นผู้จัดรายการทีวีให้กับช่องอื่นอีกด้วย

งานการเมือง แก้

อำพล ได้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคกิจสังคม แต่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ในพ.ศ. 2519 และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

อำพล พันธุ์ประสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคกิจสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๓๓, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๑๔, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓