อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง

อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง (ฝรั่งเศส: Alexandre, Chevalier de Chaumont; ค.ศ. 1640 – 28 มกราคม ค.ศ. 1710 ปารีส) รู้จักในไทยด้วยตำแหน่ง เชอวาลีเยเดอโชมง ("อัศวินแห่งโชมง") เป็นข้าราชการชาวฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

อัศวินแห่งโชมงถวายพระราชสาส์นจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส แก่สมเด็จพระนารายณ์พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1685

เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชทูต ตำแหน่ง "อัศวินแห่งโชมง" ไปยังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

คณะทูตดังกล่าว นอกจากอาแล็กซ็องดร์แล้ว ยังมีบาทหลวงฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี (François-Timoléon de Choisy), บาทหลวงกี ตาชาร์ (Guy Tachard) จากคณะเยสุอิต, และบาทหลวงเบนีญ วาเช (Bénigne Vachet) จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะทูตที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งไปกรุงปารีสก่อนหน้านี้ใน พ.ศ. 2226 ซึ่งมีเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นหัวหน้า[1]

อาแล็กซ็องดร์ได้พยายามชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์เข้ารีตเป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก เพื่อให้การเจรจาทำสัญญาทางการค้าสำคัญหลายฉบับเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น แต่การนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

อาแล็กซ็องดร์ได้บันทึกความเป็นอยู่ของบ้านเมืองสยามในครั้งนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การศึกษาหลายด้านในปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Asia in the Making of Europe By Donald F. Lach, p.253 [1]