ฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี

ฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี (ฝรั่งเศส: François–Timoléon de Choisy: 2 ตุลาคม 1644 — 2 ตุลาคม 1724) หรือ อธิการแห่งชัวซี (abbé de Choisy) เป็นบาทหลวงและนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่มีความหลากหลายทางเพศ[1] เป็นที่รู้จักจากการติดตามคณะทูตของอาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง ราชทูตที่นำพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มาถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์เมื่อ ค.ศ. 1685[2]: 62 

อธิการแห่งชัวซีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1724 ซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ 80 ปี

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Alison Gopnik. "How David Hume Helped Me Solve My Midlife Crisis". The Atlantic.
  2. Chakrabongse, C., 1960, Lords of Life, London: Alvin Redman Limited