ฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี

ฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี (ฝรั่งเศส: François–Timoléon de Choisy: 2 ตุลาคม 1644 — 2 ตุลาคม 1724) หรือ อธิการแห่งชัวซี (abbé de Choisy) เป็นบาทหลวงและนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่มีความหลากหลายทางเพศ[1] เป็นที่รู้จักจากการติดตามคณะทูตของอาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง ราชทูตที่นำพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มาถวายแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์เมื่อ ค.ศ. 1685[2]:62

Abbé de Choisy.jpg

อธิการแห่งชัวซีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1724 ซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ 80 ปี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Alison Gopnik. "How David Hume Helped Me Solve My Midlife Crisis". The Atlantic.
  2. Chakrabongse, C., 1960, Lords of Life, London: Alvin Redman Limited