ทูต

(เปลี่ยนทางจาก ราชทูต)

ทูต มีความหมายว่า ตัวแทน, ผู้รับเจรจาแทน อาจหมายถึง