อาร์ทัวร์ โชเพินเฮาเออร์

อาร์ทัวร์ โชเพินเฮาเออร์ (เยอรมัน: Arthur Schopenhauer) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันที่เป็นที่รู้จักกันดีในความแจ่มแจ้งทางปรัชญาและทุทรรศนนิยมของความไม่มีพระเจ้า เมื่ออายุ 25 ปีโชเพินเฮาเออร์พิมพ์ปริญญานิพนธ์ มูลบัญญัติสี่ประการของเหตุผล (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde) ที่เป็นปรัชญาที่พิจารณาคำถามที่ว่าเหตุผลเพียงอย่างเดียวจะสามารถให้คำตอบเกี่ยวกับโลกได้หรือไม่

อาร์ทัวร์ โชเพินเฮาเออร์
เกิด22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1788
ดันท์ซิช
เสียชีวิต21 กันยายน ค.ศ. 1860
แฟรงก์เฟิร์ต สมาพันธรัฐเยอรมัน
ยุคปรัชญาของคริสต์ศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักลัทธิคานต์, อุดมคตินิยม
ความสนใจหลัก
อภิปรัชญา, สุนทรียศาสตร์, จริยธรรม, ปรากฏการณ์วิทยา, ศีลธรรม, จิตวิทยา
แนวคิดเด่น
เจตจำนง, มูลบัญญัติสี่ประการของเหตุผล, ทุทรรศนนิยม
เป็นอิทธิพลต่อ
ลายมือชื่อ

งานชิ้นที่มีอิทธิพลที่สุดของโชเพินเฮาเออร์ Die Welt als Wille und Vorstellung (The World as Will and Representation) เน้นบทบาทของแรงบันดาลใจ (motivation) ของมนุษย์ที่โชเพินเฮาเออร์เรียกว่า "เจตจำนง" (Will)

การวิจัยของโชเพินเฮาเออร์นำไปสู่การสรุปว่าความต้องการทางอารมณ์, ทางร่างกาย และทางเพศ เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะตอบสนองได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้นโชเพินเฮาเออร์จึงนิยมวิถีชีวิตที่ลดความต้องการของมนุษย์ ที่คล้ายคลึงกับปรัชญาของศาสนาพุทธและเวทานตะ

อ้างอิง

แก้
  • Schopenhauer, Arthur (1974) On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason. Open Court Publishing Co., ISBN 0-87548-187-6

ดูเพิ่ม

แก้