วาล็องแต็ง หลุยส์ ฌอร์ฌ เออแฌน มาร์แซล พรุสต์ (ฝรั่งเศส: Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust; 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1871 - 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922) เป็นนักเขียนนวนิยายและบทความ, และนักวิพากษ์วรรณกรรมคนสำคัญชาวฝรั่งเศส ผลงานสำคัญของพรุสต์ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ In Search of Lost Time ("ในการค้นหาเวลาที่หายไป") ซึ่งเป็นงานนวนิยายชิ้นใหญ่และชิ้นสำคัญของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ตีพิมพ์เป็นเจ็ดตอนระหว่างปี ค.ศ. 1913 ถึงปี ค.ศ. 1927

มาร์แซล พรุสต์
Marcel Proust
มาร์แซล พรุสต์
เกิด10 กรกฎาคม ค.ศ. 1871
โอเตย-เนอยี-ปาซี, ฝรั่งเศส
เสียชีวิต18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922
ปารีส, ฝรั่งเศส
สัญชาติชาวฝรั่งเศส
อาชีพนักเขียน, นักเขียนบทความ, นักวิพากษ์วรรณกรรม
ยุคสมัยสมัยใหม่นิยม
ผลงานเด่นIn Search of Lost Time
ตำแหน่งนักเขียน
นักเขียนชาวฝรั่งเศส

งานเขียน แก้

 • 1896 Les plaisirs et les jours ("Pleasures and Days")
 • 1904 La Bible d'Amiens; แปลโดยจอห์น รัสคิน ในชื่อ The Bible of Amiens (คัมภีร์อาเมียง)
 • 1906 Sésame et les lys; แปลโดยจอห์น รัสคิน ในชื่อ Sesame and Lilies (เซซามีและลิลลี)
 • 1913–27 À la recherche du temps perdu (ในการค้นหาเวลาที่หายไป)
Vol. French titles Published English titles
1 Du côté de chez Swann 1913 Swann's Way
The Way by Swann's
2 À l'ombre des jeunes filles en fleurs 1919 Within a Budding Grove
In the Shadow of Young Girls in Flower
3 Le Côté de Guermantes
(published in two volumes)
1920/21 The Guermantes Way
4 Sodome et Gomorrhe
(published in two volumes)
1921/22 Cities of the Plain
Sodom and Gomorrah
5 La Prisonnière 1923 The Captive
The Prisoner
6 La Fugitive
Albertine disparue
1925 The Fugitive
The Sweet Cheat Gone
Albertine Gone
7 Le Temps retrouvé 1927 The Past Recaptured
Time Regained
Finding Time Again
Remembrance of Things Past
 • 1919 Pastiches et mélanges ("Mixtures")
 • 1954 Contre Sainte-Beuve ("Against Sainte-Beuve")
 • 1954 Jean Santeuil (เขียนไม่เสร็จ)

อ้างอิง แก้

 • Adorno, Theodor (1967) "Prisms." The MIT Press: Cambridge, MA.
 • Aciman, André (2004) The Proust Project. New York Farrar, Straus and Giroux
 • Albaret, Céleste (Barbara Bray, trans.) (2003) Monsieur Proust. The New York Review of Books
 • Alexander, Patrick (2009) 'Marcel Proust's Search for Lost Time.' Vintage Books, New York, ISBN 978-0-307-47232-8
 • Bernard, Anne-Marie (2002) The World of Proust, as seen by Paul Nadar. Cambridge: MIT Press
 • Carter, William C. (2000) Marcel Proust: A Life. New Haven: Yale University Press
 • Davenport-Hines, Richard (2006) A Night at the Majestic. Faber and Faber ISBN 978-0-571-22009-0
 • De Botton, Alain (1998) How Proust Can Change Your Life. New York: Vintage Books
 • Deleuze, Gilles (2004) Proust and Signs: The Complete Text. Minneapolis: University of Minnesota Press
 • Painter, George D (1959) Marcel Proust A Biography Vols. 1 & 2. London: Chatto & Windus
 • Shattuck, Roger (1963) Proust's Binoculars: A Study of Memory, Time, and Recognition in À la recherche du temps perdu. New York: Random House
 • Shattuck, Roger (2000) Proust's Way: A Field Guide To In Search of Lost Time, W. W. Norton
 • Tadié, Jean-Yves: Marcel Proust: A Life. Viking, New York, 2000
 • White, Edmund (1998) Marcel Proust. New York: Viking Books

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

Online texts